Scoileanna Nua

Bíonn Gaeloideachas ag obair le pobail agus pátrúin éagsúla i dtreo scoileanna lán-Ghaeilge nua a bhunú, i gceantair atá aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna mar cheantair ina bhfuil scoileanna nua de dhíth agus freisin i gceantair eile ina bhfuil an-éileamh ann ón bpobal don oideachas lán-Ghaeilge. Braitheann rathúlacht na n-iarratas ar scoileanna nua ar thacaíocht láidir ón bpobal agus ar léirithe spéise ó thuismitheoirí. Bíonn fáilte i gcónaí roimh rannpháirtíocht sna feachtais agus cuirtear gach tacaíocht ar fáil do na coistí atá ag obair i dteo scoileanna nua a bhaint amach dá gceantair.

Is í fís Gaeloideachas ná go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar thumoideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí. Más suim leat cabhrú linn ár bhfís a bhaint amach, gheobhaidh tú eolas maidir leis na feachtais reatha atá idir lámha ar www.gaelscoil4all.ie.

Cuir do rogha in iúl maidir le pátrúnacht na scoileanna nua do 2019

Tá próiseas comhairliúcháin na Roinne Oideachais agus Scileanna do na 12 bunscoil nua atá le bunú i 2019 oscailte anois. Tá go dtí an 15 Eanáir 2019 ag tuismitheoirí a rogha a chur in iúl do phátrúnacht scoile ina gceantar féin. Tá gach eolas maidir leis an bpróiseas ar fáil ar https://patronage.education.gov.ie/.

Le vóta a chaitheamh, is gá go mbeadh páiste faoi bhun aois 5 agat, agus cónaí air nó uirthi sa limistéar pleanála scoile. Beidh Eircode agus uimhir PPS do pháiste uait le seo a dheimhniú.

Má tá aon cheist agat maidir leis an bpróiseas, nó maidir leis na buntáistí a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge dod’ pháiste, tá an-fháilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie.