Nuacht

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Tacaíocht don Oideachas Speisialta sna Scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Tá ceisteanna maidir le hoideachas speisialta i measc na gceisteanna is minice a chuirtear ar Gaeloideachas – ó thuismitheoirí, foireann na scoileanna agus lucht déanta beartais araon. Tá Gaeloideachas ag díriú ar na ceisteanna seo agus ag forbairt raon leathan...

Bunscoileanna nua i 2019, ach freastal teoranta orthu siúd ar mian leo oideachas trí Ghaeilge

Ag eascairt as fógra an Aire Oideachais agus Scileanna inniu go mbeidh 2 scoil as an 12 a osclófar Meán Fómhair 2019 ina bhunscoileanna lán-Ghaeilge, fáiltíonn Gaeloideachas go mór roimh an dea-scéal do phobal Dheisceart Átha Cliath (Bhaile an Bhóthair agus an...

Riarthóir Oifige á Earcú ag Gaeloideachas

Conradh 3 bliana Duine le sárscileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth. Tuilleadh eolais, foirm iarratais, agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaeloideachas.ie Spriocdháta le...

Camchuairt 2019 fógartha ag Foras na Gaeilge

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt le scéimeanna maoinithe a bheidh ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge in 2019 a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu ar siúl ag Aonach an Oireachtais ag Oireachtas na Samhna i gCill...

Post ar fáil i naíonra i Leamhchán

Tá duine le Gaeilge agus ar an íosmhéid leibhéal 5 á lorg chun cabhair a thabhairt sa rang faoin scéim AIM. 5 mhaidin atá i gceist. Tosú chomh luath agus is féidir. Iarratais agus breis eolais chuig naionra.lucan@gmail.com.

Breacadh – acmhainn iontach don seomra ranga

Deirtear uaireanta go bhfuil sé deacair daoine óga a spreagadh chun na léitheoireachta, trí mheán na Gaeilge go háirithe. Ceannaigh an iris seo agus feicfidh tú nach bhfuil aon fhírinne sa ráiteas sin. Taitneoidh an iris Breacadh le daoine óga (idir bhuachaillí agus...