3 bhunscoil nua lán-Ghaeilge le hoscailt i mbliana

Feb 23, 2021

Cuireann Gaeloideachas an-fháilte roimh fhógra an Aire Oideachais, Norma Foley, gurb é an Foras Pátrúnachta a bheidh mar phátrún ar na bunscoileanna lán-Ghaeilge nua a bheidh le hoscailt i mbliana le freastal ar cheantair Baile Átha Cliath 2-4 agus ar Bhaile Átha Cliath 13. Gaelscoil Eoin agus Gaelscoil Ghráinne Mhaol a thabharfar ar na scoileanna nua seo, agus beidh siad, in éineacht le Gaelscoil Lir i dTeach Sagard, Baile Átha Cliath, ag cur fáilte roimh a gcéad ranganna naíonán i Meán Fómhair na bliana seo.

Bliain ar leith a bhí ann le bheith i mbun feachtais le scoileanna nua a bhunú. Próiseas iomaíoch atá ann le pátrúin na scoileanna atá beartaithe a roghnú, agus bíonn na pátrúin ionchasacha ag brath ar vótaí ó thuismitheoirí. Le cúinsí Covid, bhí sé níos deacra ná riamh tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí le tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le buntáistí agus feiliúnacht an oideachais lán-Ghaeilge dá bpáistí, cur chuige an tumoideachais agus tairbhe an oideachas ilchreidmhigh. Ritheadh feachtais an-rathúla ar líne, agus táimid buíoch as an gcúnamh ar fad ó thuismitheoirí agus ó phobal na Gaeilge” a dúirt Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas.  

Buntáiste mór a bhí ann gur réamhaithin an Roinn Oideachais an riachtanas le scoileanna lán-Ghaeilge sa trí cheantar, mar nach bhfuil bunscoileanna lán-Ghaeilge lonnaithe sna ceantair phleanála scoile sin cheana féin. Cúis mhór dóchais do thodhchaí an oideachas lán-Ghaeilge atá sa cur chuige nua seo ón Roinn, agus tréaslaíonn Gaeloideachas leis an Aire as an bpróiseas a leasú le cothrom na féinne a thabhairt don Ghaeilge” a dúirt Seán Ó hArgáin, Uachtarán Gaeloideachas.  

Tá dúshlán ann go fóill, áfach, sa mhéid is nach leantar leis an gcur chuige céanna nuair atá scoileanna nua le bunú ag an iar-bhunleibhéal. Dá réir,  féidir bheith cinnte de go mbeidh deis ag na páistí bunscoile leanúint lena gcuid oideachas trí mheán na Gaeilge go leibhéal na hArdteiste. Tá Gaeloideachas ag stocaireacht go leanúnach ar an gceist seo, ag obair le fís na heagraíochta a fhíorú go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí. 

Tá gach eolas maidir leis an trí bhunscoil nua ar fáil ar www.gaelscoil4all.ie, agus beimid ag súil go mór le tacú lena bpobail amach anseo agus iad ag dul ó neart go neart. 

Críoch  

Teagmháil: 

Blathnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas | blathnaid@gaeloideachas.ie | 01 8535190 | 086 8050335 

Seán Ó hArgáin, Uachtarán | uachtaran@gaeloideachas.ie

Anna Ní Chartúir, OCP | ocp@gaeloideachas.ie