Rúnaí scoile, Gaelscoil Ruairí, Cill Dara

Jun 10, 2021

Leibhéal
  Bunleibhéal
Folúntas
  Rúnaí scoile
Ainm scoile
  Gaelscoil Ruairí
Seoladh
  Campas Oideachais Nua, Bóthar an Mhaigh gCláir, Maigh Nuad
Contae
  Cill Dara
Cineál conartha
 

buan

Suíomh
  https://gaelscoilruairi.ie/
Duine teagmhála
  Póla Ní Chinnsealaigh (Príomhoide)
Ríomhphost
  priomhoide@gaelscoilruairi.ie
Uimhir ghutháin
  (086) 822-6872
Spriocdháta
  18/06/2021
Doiciméad