GD 50th Logo Digital Black

We’re celebrating a big milestone in 2023. Keep an eye on our news and social media for events throughout the year to celebrate everything we’ve achieved since our founding in 1973.

Featured Links

Latest News

Folúntas: Cúntóir Naíonra i mBÁC6

Post lánaimseartha: 5 lá sa tseachtain, 8.40 - 12.00, i Naíonra Mológa. Obair as Gaeilge. Árdchaighdeán sa Ghaelige labhartha. Árdchaighdeán cúraim, sábháilteacha, oideachais agus folláine ann dos na leanaí a fhreastalaíonn ar an tseirbhís. CDBO Leibhéal 5 nó níos...

Bainisteoir Cúraim Leanaí in Indreabhán

Fáiltíonn an Crann Taca / Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT), Indreabhán, roimh iarratais ar phost mar Bhainisteoir Cúraim Leanaí. Beidh an té a cheapfar freagrach as riaradh agus bainistiú sheirbhísí an ITT ina n-iomláine, idir na seirbhísí naíolainne, naíonraí,...

Find a Naíonra or a School

Gaeloideachas works to establish and sustain a high standard of Irish-medium education throughout the country as well as to develop and strengthen the Irish speaking community and culture.