Featured Links

Latest News

IMRAM na nÓg

Féile Litríochta do Pháistí agus Spreagadh don tSamhlaíocht! Caithfear spásanna a chur in áirithe roimh ré, cuir rphost chuig majella@imram.ie le teideal an imeachta, agus ainmneacha agus aois na bpáistí. Is féidir clár na féile a léamh anseo: IMRAM na nÓg 2022...

Comhdháil na Luathbhlianta

Tá suil againn comhdháil leath-lae a bheith againn do mhúinteoirí naíonra i mBaile Átha Cliath ar an 15 Deireadh Fómhair, 2022.

Find a Naíonra or a School

Gaeloideachas works to establish and sustain a high standard of Irish-medium education throughout the country as well as to develop and strengthen the Irish speaking community and culture.