Comhairliúcháin poiblí ar Phlean Náisiúnta do Sholáthar Gaeilge san Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (ELC) agus sa Chúram Leanaí d’Aois Scoile (SAC)

Tá sé beartaithe ag an Roinn Leanaí plean náisiúnta a fhorbairt agus a fhoilsiú i 2024 maidir leis an nGaeilge sna luathbhlianta agus sa chúram do leanaí d’aois scoile, agus tá comhairliúchán poiblí oscailte anois ina leith.  Beidh an plean náisiúnta seo cinniúnach do...

Cruinniú Earnála na nIar-Bhunscoileanna

Beidh Gaeloideachas ag reáchtáil cruinniú earnála ar-líne do na hiar-bhunscoileanna roimh Cruinniú Ginearálta na heagraíochta (a bheidh ar siúl ar an 17 Aibreán). Dá réir beidh cruinniú á reáchtáil do na hIar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar an Luain 15...