Comhairliúcháin poiblí ar Phlean Náisiúnta do Sholáthar Gaeilge san Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (ELC) agus sa Chúram Leanaí d’Aois Scoile (SAC)

Tá sé beartaithe ag an Roinn Leanaí plean náisiúnta a fhorbairt agus a fhoilsiú i 2024 maidir leis an nGaeilge sna luathbhlianta agus sa chúram do leanaí d’aois scoile, agus tá comhairliúchán poiblí oscailte anois ina leith.  Beidh an plean náisiúnta seo cinniúnach do...

Aighneacht Gaeloideachas do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge maidir leis an ngéarchéim sna naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht

Chuir Gaeloideachas an aighneacht thíos faoi bhráid an Chomhchoiste ar iarratas uathu ar an 24 Bealtaine 2024.  Réamhrá A Theachtaí agus a Sheanadóirí, a chairde, Gabhaim buíochas libh as an deis scríobh chugaibh maidir le cás na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht agus...

Éagóir á cruthú ag Múnla nua na Roinne Oideachais chun uaireanta tacaíochta a bhronnadh don Bhéarla agus don Ghaeilge i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Le foilsiú Chiorclán 002/2024, a bhaineann le leithdháileadh Mhúinteoirí Oideachais Speisialta (SET) do dhaltaí le riachtanais speisialta, tá an-mhíshástacht léirithe ag Gaeloideachas – an eagraíocht náisiúnta a thacaíonn le forbairt an oideachais lán-Ghaeilge...