Léiríonn Réamhthorthaí an Daonáirimh Ról Ríthábhachtach an Oideachais Lán-Ghaeilge ag méadú Líon na gCainteoirí Gaeilge

Is léiriú soiléir agus suntasach torthaí dhaonáireamh 2022, a fógraíodh an tseachtain seo ar thionchar an oideachais lán-Ghaeilge, dar le Gaeloideachas, eagraíocht náisiúnta abchóideachta agus tacaíochta scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus na naíonraí, lasmuigh den Ghaeltacht.  

Ceisteanna le n-ardú faoin luach atá á chur ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge sa Creatchuraclam Bunscoile a foilsíodh inniu

“Le foilsiú an chéad chreatchuraclaim bunscoile riamh inniu, tá idir dhóchas do chur chuige nuálaíoch i leith seachadadh an churaclaim agus imní mór faoi laghdú stádais do theagasc agus foghlaim na Gaeilge sna bunscoileanna”, a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas.