Bláthú 2024 🌷 Tionól ar Riachtanais Speisialta Oideachais agus Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas

Bláthú 2024 🌷 Tionól ar Riachtanais Speisialta Oideachais agus Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas

Beidh Bláthú 2024, Tionól ar Riachtanais Speisialta Oideachais atá á reáchtáil ag Gaeloideachas le tacaíocht ó COGG, agus Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas ar siúl in Óstán Athlone Springs, Baile Átha Luain, ar an 17 Aibreán 2024. Tá súil againn go mbeidh tú...

Éagóir á cruthú ag Múnla nua na Roinne Oideachais chun uaireanta tacaíochta a bhronnadh don Bhéarla agus don Ghaeilge i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Le foilsiú Chiorclán 002/2024, a bhaineann le leithdháileadh Mhúinteoirí Oideachais Speisialta (SET) do dhaltaí le riachtanais speisialta, tá an-mhíshástacht léirithe ag Gaeloideachas – an eagraíocht náisiúnta a thacaíonn le forbairt an oideachais lán-Ghaeilge...