Preasráiteas: Tús maith leath na hoibre

Preasráiteas: Tús maith leath na hoibre

Tréaslaíonn Gaeloideachas leis an Roinn Oideachais agus leis an bhForas Taighde as foilsiú na tuarascála ar na scoileanna cás-staidéir sa Scéim Aitheantais Gaeltachta. “Is ábhar ceiliúrtha chomh mór céanna le hábhar machnaimh í an tuarascáil seo agus tugann sé ardú meanma dúinn go mbeidh forbairt shuntasach agus riachtanach á déanamh ar na scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht ar an gcaoi céanna” – Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach

Taitneamh agus Tairbhe leis an Teanga Ó Bhéal!

Taitneamh agus Tairbhe leis an Teanga Ó Bhéal!

Is ceardlann phraiticiúil í seo a dhíríonn ar an Teanga ó Bhéal sna hardranganna ag an mbunleibhéal. Tá an cur chuige cumarsáideach mar chuid lárnach de gach seomra ranga tumoideachais, ach chuir dúnadh na scoileanna bac ar roinnt den chleachtas seo le bliain go leith anuas. Cuireann an cheardlann cúpla moladh chun tosaigh chun an bhearna seo a líonadh.

Seolann an tAire Foley tionscadal taighde nuálach chun tacú le scoileanna beaga faoin tuath in Éirinn

Sheol An tAire Norma Foley TD tionscadal taighde gníomhaíochta dhá bhliain a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le scoileanna beaga tuaithe.

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal nuálach scoileanna beaga a spreagadh chun braisliú i ngrúpaí áitiúla, ag cur ar a gcumas comhoibriú agus dúshláin chomónta a aithint agus triail a bhaint as réitigh nuálacha.