Fáilte á chur ag Gaeloideachas roimh phlean nua do na Luathbhlianta, ach tacaíocht bhreise ag teastáil do Naíonraí

Cuireann Gaeloideachas fáilte roimh fhoilsiú dhá mór-phlean de chuid na Roinne Leanaí le tacú le hearnáil na luathbhlianta, a chinnteoidh infheistíocht mhéadaithe agus a chabhróidh le gairm an mhúinteora luathbhlianta a fhorbairt. Molann an eagraíocht, áfach, gur chóir tacaíocht ar leith a sholáthar do na naíonraí mar gheall ar na costais agus na dúshláin bhreise a bhaineann le seirbhís a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.  

Ceadaíonn an tAire Foley satailít de Choláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín, ar champas lonnaithe i nDún Dealgan

Tá faomhadh tugtha ag an Aire Oideachais Norma Foley TD do shamhail satailíte nua don soláthar iar-bhunoideachais lán-Ghaeilge atá le píolótú i nDún Dealgan. Is éard atá sa tsamhail ná satailít/campas Dhún Dealgan-bhunaithe de Ghaelcholáiste An Foras Pátrúnachta i mBaile Brigín – Coláiste Ghlór na Mara.

3 bhunscoil nua lán-Ghaeilge le hoscailt i mbliana

3 bhunscoil nua lán-Ghaeilge le hoscailt i mbliana

Cuireann Gaeloideachas an-fháilte roimh fhógra an Aire Oideachais, Norma Foley, gurb é an Foras Pátrúnachta a bheidh mar phátrún ar na bunscoileanna lán-Ghaeilge nua a bheidh le hoscailt i mbliana le freastal ar cheantair Baile Átha Cliath 2-4 agus ar Bhaile Átha Cliath 13. Gaelscoil Eoin agus Gaelscoil Ghráinne Mhaol a thabharfar ar na scoileanna nua seo, agus beidh siad, in éineacht le Gaelscoil Lir i dTeach Sagard, Baile Átha Cliath, ag cur fáilte roimh a gcéad ranganna naíonán i Meán Fómhair na bliana seo.