Fáilte á chur ag Gaeloideachas roimh phlean nua do na Luathbhlianta, ach tacaíocht bhreise ag teastáil do Naíonraí

Cuireann Gaeloideachas fáilte roimh fhoilsiú dhá mór-phlean de chuid na Roinne Leanaí le tacú le hearnáil na luathbhlianta, a chinnteoidh infheistíocht mhéadaithe agus a chabhróidh le gairm an mhúinteora luathbhlianta a fhorbairt. Molann an eagraíocht, áfach, gur chóir tacaíocht ar leith a sholáthar do na naíonraí mar gheall ar na costais agus na dúshláin bhreise a bhaineann le seirbhís a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.  

Ceadaíonn an tAire Foley satailít de Choláiste Ghlór na Mara, Baile Brigín, ar champas lonnaithe i nDún Dealgan

Tá faomhadh tugtha ag an Aire Oideachais Norma Foley TD do shamhail satailíte nua don soláthar iar-bhunoideachais lán-Ghaeilge atá le píolótú i nDún Dealgan. Is éard atá sa tsamhail ná satailít/campas Dhún Dealgan-bhunaithe de Ghaelcholáiste An Foras Pátrúnachta i mBaile Brigín – Coláiste Ghlór na Mara.