Ag ullmhú don Ghaelscoil 2024

Ag ullmhú don Ghaelscoil 2024

Cad atá i gceist? Is seimineár 45 nóiméad é seo, a bheidh ag díriú ar thuismitheoirí atá ag ullmhú don Ghaelscoil i mbliana. Beidh Príomhoide agus Leas-Phríomhoide Gaelscoil Ruairí, Cill Dara, ag éascú an seimineár seo ach beidh ábhar na cainte in oiriúint do gach...

Ceistneoir: Gaeilge sa Bhaile

AG LORG: Tuismitheoirí Gaelscoile atá ag labhairt Gaeilge sa bhaile. A chairde, Is mise Aisling Nic Fhionnghaile agus tá mé i mbun staidéir ar an Máistreacht san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Tá taighde feidhmeach i mbun agam faoi láthair, dar teideal ‘Cad...