Daltaí a bhfuil Disléicse orthu i Scoil Lán-Ghaeilge / Ghaeltachta – Acmhainní & Tacaíochtaí do Thuismitheoirí

Daltaí a bhfuil Disléicse orthu i Scoil Lán-Ghaeilge / Ghaeltachta – Acmhainní & Tacaíochtaí do Thuismitheoirí

Tá an-áthas ar Gaeloideachas bheith in ann cur leis an réimse tacaíochtaí atá ar fáil do thuismitheoirí agus caomhnóirí a bhfuil páiste le disléicse orthu agus iad ag freastal ar scoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta, nó go deimhin ag smaoineamh ar scoil trí mheán na...