Children with Special Educational Needs – Reaching their potential in Irish-medium and Gaeltacht schools

At the Gaeloideachas Conference on Special Educational Needs in partnership with COGG today, 24 November 2022, representatives of NEPS, NCSE, the Department of Education and the Inspectorate addressed key concerns raised by teachers in Irish-medium and Gaeltacht schools and heard from teachers and other experts who are working in the sector day-to-day.

Nuachtlitir RSO, 22MF22

Tá súil againn go bhfuil sibh ar fad ag socrú isteach go maith sa téarma nua seo agus go raibh briseadh deas agaibh le linn an tsamhraidh.  Seo an chéad eagrán dár nuachtlitir ar riachtanais bhreise oideachais an téarma seo. Roinnfear eolas maidir le hacmhainní...