Our Board Members

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Uachtarán

Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín, Cathaoirleach ar Choláiste Ghlór na Mara, Iarbhall de bhord COGG, Cathaoirleach fhochoiste RSO Gaeloideachas, Rúnaí agus Cisteoir Ógeagrais, Máistreacht san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta, ball den mheitheal oibre don churaclam teanga nua de chuid an CNCM.

Micheál S. Mac Donnacha

Micheál S. Mac Donnacha

Leas-Uachtarán

Múinteoir bunscoile Gaeltachta, Oifigeach Oideachais Gaeltachta de chuid COGG, PDST, Iar- Chathaoirleach ar Óige na Gaeltachta agus Feachtas, Rúnaí ar Chraobh Iar Chonnacht, Oifigeach Gaeilge na Meán le CMI, Cathaoirleach boird bainistíochta scoileanna Gaeltachta, Cathaoirleach ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta, M.Oid san Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Róise Nic Corraidh

Róise Nic Corraidh

Ionadaí Réigiún 1

Múinteoir bunscoile i scoil Cholmcille Duibhlinn Riabhach, Ros Goill. Ag obair mar mhúinteoir tacaíochta teanga i gceithre scoil Ghaeltachta le cúpla bliain anuas. MA i dTeanga agus Litríocht na Nua-Ghaeilge.

Crios Hickson

Crios Hickson

Ionadaí Réigiún 2

Múinteoir bunscoile agus Príomhoide Cúnta i nGaelscoil Phortlaoise. Comh maith le M. Sc. i mBainistíocht ar Oideachais & ar Thraenáil ó Ollscoil na Cathrach B.A.C., tá Ard Dioplóma i Dlí agus Oideachas ó Óstaí na Rí bainte amach aige.

Órla Ní Fhinneadha

Órla Ní Fhinneadha

Ionadaí Réigiún 3

Leasphríomhoide Scoil Éinne, An Spidéal. Baitsiléir san Oideachas, Máistreacht san Oideachas, Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile. Roinnt oibre déanta sna meáin freisin le TG4, le Fíbín agus le Molscéal. Spéis sa gceol, san amhránaíocht ar an sean-nós ach go háirithe. Sainspéis i scoileanna Gaeltachta agus cúrsaí Gaeltachta go ginearálta.

Máiréad	Ní Chatháin Uí Chonchúir

Máiréad Ní Chatháin Uí Chonchúir

Ionadaí Réigiún 4

Ciarraíoch bródúil, Múinteoir Bunscoile, Post Cúnta, Gaelscoil Lios Tuathail, Co. Chiarraí, le taithí fairsing ag múineadh sa chóras gaeloideachais. Máistreacht san Oideachas, san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta (M.Oid.), Dioplóma Iarchéime san Riachtanais Speisialta Oideachais (PGDSEN), agus Dioplóma Gairmiúil Iarchéime i gCeannaireacht Scoile (DGCS).

Tomás de Buitléir

Tomás de Buitléir

Ionadaí Réigiún 5

Tomás de Buitléir, Príomhoide Tánaisteach, Gaelcholáiste Cheatharlach i mbaile Cheatharlach. In éineacht lena ról mar phríomhoide tánaisteach, is múinteoir Fraincise agus Gaeilge é. Iarléachtóir leis an B.Oid i gColáiste Mhuire gan Smál, Durlas agus leis an M.G.O le hOllscoil na Gaillimhe. Céimí den M.Oid i gCeannaireacht agus Bainistíocht, Coláiste na Tríonóide, BÁC.

Antóin Delap

Antóin Delap

Ionadaí Réigiún 6

Aturnae o Ghaoth Dobhair ó dhúchas atá ag cleachtadh i gCathair Bhaile Átha Cliath agus i dTamhlacht. I mbun an mhír dlí ar ‘Barrscéalta’ RTÉ Raidió na Gaeltachta le blianta fada anuas. Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Choláiste Eoin, Baile Átha Cliath.

Cormac Ó Tuairisg

Cormac Ó Tuairisg

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Múinteoir i Scoil Éinne, An Spidéal. Ag múineadh le 8 mbliana anuas i scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna. Máistreacht san oideachas digiteach agus iar-innealtóir aerlonga.

Deborah Ní Cheallaigh

Deborah Ní Cheallaigh

Comhthofa

Múinteoir i bhFeighil ar Aonad Loch Gile, Sligeach. Múinteoir meánscoile le taithí fairsing ag múineadh sa chóras gaeloideachais ó 2010. Is Oideachasóir Oirirce Apple í ó 2015 agus is iarbhall í den Bhord Comhairleach Oideachasóirí Oirirce Apple (EMEIA). Iartheagascóir don Mhatamaitic leis an M.G.O le hOllscoil na Gaillimhe.