Our Board Members

Seán Ó hArgáin

Seán Ó hArgáin

Uachtarán

Príomhoide Ghaelscoil Osraí, ball de bhord Fhoras na Gaeilge, iarmhéara ar chathair Chill Chainnigh, iaroifigeach forbartha ar Ógras, Stiúrthóir ar Ghealaraí de Buitléar, Cill Chainnigh agus iarstiúrthóir ar Amharclann Gheata an Uisce, Cill Chainnigh. Páirteach in an-chuid eagraíochtaí deonacha pobail agus spóirt.

Mícheál S. Mac Donnacha

Mícheál S. Mac Donnacha

Leas-Uachtarán

Múinteoir bunscoile Gaeltachta, Oifigeach Oideachais Gaeltachta de chuid COGG, PDST, Iar- Chathaoirleach ar Óige na Gaeltachta agus Feachtas, Rúnaí ar Chraobh Iar Chonnacht, Oifigeach Gaeilge na Meán le CMI, Cathaoirleach boird bainistíochta scoileanna Gaeltachta, Cathaoirleach ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta, M.Oid san Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Anna Ní Chartúir

Anna Ní Chartúir

OCP agus ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Iar-Phríomhoide Scoil Náisiúnta Leitir Mucú, múinteoir i Scoil Sailearna, Iar-Leas-Chathaoirleach COGG agus ESG, iarbhall de Choiste Teanga CNCM, dearthóir le Séideán Sí, ball de bhord bainistíochta Choláiste Cholmcille, M.A. i Modheolaíochtaí Teagaisc Teangacha.

Cormac Ó Tuairisg

Cormac Ó Tuairisg

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Múinteoir i Scoil Éinne, An Spidéal. Ag múineadh le 8 mbliana anuas i scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna. Máistreacht san oideachas digiteach agus iar-innealtóir aerlonga.

Laura Ní Chathasaigh

Laura Ní Chathasaigh

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Múinteoir i nGaelscoil Bhaile Brigín.

Marc de Grás

Marc de Grás

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Príomhoide Ghaelscoil na nDéise agus ball de Chomhairle Náisiúnta Líonra Príomhoidí Bunscoile Éireann. Ag obair sa chóras gaeloideachais ó 2003 agus is as Gaeltacht na Rinne san Déise dó. M.A. bainte amach aige i mBainistíocht san Oideachas.

Micheál Ó Ceoinín

Micheál Ó Ceoinín

Cisteoir agus ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Múinteoir iar-bhunscoile lán-Ghaeilge (Matamaitic) agus Príomhoide Gael-Choláiste Mhaigh Nuad.

Joanne Ní Choileáin

Joanne Ní Choileáin

Ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Múinteoir iar-bhunscoile (Gaeilge, Stair agus Oideachas Reiligiúnach) agus Príomhoide Cúnta i gColáiste Íosagáin, Baile Átha Cliath.

Róise Nic Corraidh

Róise Nic Corraidh

Ionadaí Réigiún 1

Múinteoir bunscoile i scoil Cholmcille Duibhlinn Riabhach, Ros Goill. Ag obair mar mhúinteoir tacaíochta teanga i gceithre scoil Ghaeltachta le cúpla bliain anuas. MA i dTeanga agus Litríocht na Nua-Ghaeilge.

Crios Hickson

Crios Hickson

Ionadaí Réigiún 2

Múinteoir bunscoile agus Príomhoide Cúnta i nGaelscoil Phortlaoise. Comh maith le M. Sc. i mBainistíocht ar Oideachais & ar Thraenáil ó Ollscoil na Cathrach B.A.C., tá Ard Dioplóma i Dlí agus Oideachas ó Óstaí na Rí bainte amach aige.

Bríd Ní Sheighin

Bríd Ní Sheighin

Ionadaí Réigiún 3

Príomhoide Scoil Náisiúnta Cheathrú Thaidhg, bunscoil i nGaeltacht Iorras, Co Mhaigh Eo. Gníomhach i go leor eagraíochtaí deonacha. Suim faoi leith sa phleanáil teanga, forbairt pobail agus an polasaí oideachas Gaeltachta.

Caitríona Ní Luasa

Caitríona Ní Luasa

Ionadaí Réigiún 4

Príomhoide Ghaelscoil Naomh Séamas i gCill Orglan ó 2018. Tá M.A. sa Ghaeilge bainte amach aici ó Ollscoil Chorcaí agus tá M.Oid san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta idir-lámha aici faoi láthair i gColáiste Mhuire gan Smál.

Aodh Mac Craith

Aodh Mac Craith

Ionadaí Réigiún 5

Is de bhunadh Gaeltachta Rinn Ua gCuanach san Déise Aodh Mac Craith. Mar mhúinteoir bunscoile tá breis is fiche bliain taithí sa chóras gaeloideachas aige, tá sé ina phríomhoide i Scoil Náisiúnta na Rinne i nGaeltacht na nDéise agus tá sé ina bhall de bhord COGG ó 2016.

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Rúnaí agus ionadaí Réigiún 6

Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín, Cathaoirleach ar Choláiste Ghlór na Mara, Iarbhall de bhord COGG, Cathaoirleach fhochoiste RSO Gaeloideachas, Rúnaí agus Cisteoir Ógeagrais, Máistreacht san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta, ball den mheitheal oibre don churaclam teanga nua de chuid an CNCM.

Antóin Delap

Antóin Delap

Comhthofa

Aturnae o Ghaoth Dobhair ó dhúchas atá ag cleachtadh i gCathair Bhaile Átha Cliath agus i dTamhlacht. I mbun an mhír dlí ar ‘Barrscéalta‘ RTÉ Raidió na Gaeltachta le blianta fada anuas. Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Choláiste Eoin, Baile Átha Cliath.

Cathnia Ó Muircheartaigh

Cathnia Ó Muircheartaigh

Comhthofa

Príomhoide Choláiste Pobail Osraí i gCathair Chill Chainnigh ó 2006, ball de bhord bainistíochta Ghaelscoil Osraí, Uachtarán reatha de Chumann Náisiúnta Priomhoidí agus Priomhoidí Táinisteacha (NAPD), ball de Chomhairle COGG.

Fíona Uí Uiginn

Fíona Uí Uiginn

Comhthofa

Taithí fhada mar mhúinteoir Gaeilge in iar-bhunscoileanna T1 agus T2 anseo agus i dTuaisceart Éireann. Suim ar leith i sonraíocht fheiliúnach don Ghaeilge a fhorbairt d’iar-bhunscoileanna T1. Iar-Príomhoide i gColáiste Íosagáin (go 2019). Ionadaí ar Bhord ChOGG 2010-2014.