Our Board Members

Our Board Members

Gaeloideachas Board for the upcoming 2019-20 school year will be appointed at the organisation’s AGM on November 15th, and details of its members will be posted here soon after.

Fíona Uí Uiginn

Fíona Uí Uiginn

Uachtarán

Taithí fhada mar mhúinteoir Gaeilge in iar-bhunscoileanna T1 agus T2 anseo agus i dTuaisceart Éireann. Suim ar leith i sonraíocht fheiliúnach don Ghaeilge a fhorbairt d’iar-bhunscoileanna T1. Iar-Príomhoide i gColáiste Íosagáin (go 2019). Ionadaí ar Bhord ChOGG 2010-2014.

Seán Ó hArgáin

Seán Ó hArgáin

Leas-Uachtarán

Príomhoide Ghaelscoil Osraí, ball de bhord Fhoras na Gaeilge, iarmhéara ar chathair Chill Chainnigh, iaroifigeach forbartha ar Ógras, Stiúrthóir ar Ghealaraí de Buitléar, Cill Chainnigh agus iarstiúrthóir ar Amharclann Gheata an Uisce, Cill Chainnigh. Páirteach in an-chuid eagraíochtaí deonacha pobail agus spóirt.

Anna Ní Chartúir

Anna Ní Chartúir

Iar-Uachtarán

Iar-Phríomhoide Scoil Náisiúnta Leitir Mucú, Iar-Leas-Chathaoirleach COGG agus ESG, iarbhall de Choiste Teanga CNCM, dearthóir le Séideán Sí, ball de bhord bainistíochta Choláiste Cholmcille, M.A. i Modheolaíochtaí Teagaisc Teangacha. 

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Rúnaí agus ionadaí Réigiún 6

Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín, Cathaoirleach ar Choláiste Ghlór na Mara, Iarbhall de bhord COGG, Cathaoirleach fhochoiste RSO Gaeloideachas, Rúnaí agus Cisteoir Ógeagrais, Máistreacht san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta, ball den mheitheal oibre don churaclam teanga nua de chuid an CNCM.  

Dealgan Ó Ciarubháin

Dealgan Ó Ciarubháin

Cisteoir agus ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Lasmuigh den Ghaeltacht

Feidhmeannach Síochána; Iar-shaineolaí pinsin; Iar-Chathaoirleach Bhord Bainistíochta Scoil Chaitríona; ball de Bhord Bainistíochta Ghaelscoil Thulach na nÓg. 

Máire Ní Choncheanainn

Oifigeach Caidreamh Poiblí agus ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Múinteoir meánscoile Gaeltachta i Scoil Chuimsitheach Chiaráin. Scrúdaitheoir Comhairleach Gaeilge ATAL. Comhalta Gaeilge SSM. 

Seán Seosamh Mac Íomhair

Seán Seosamh Mac Íomhair

Ionadaí Réigiún 1

Príomhoide Scoil Mhuire sna Doirí Beaga i nDún na nGall 

Mícheál Ó Broin

Mícheál Ó Broin

Ionadaí Réigiún 2

Príomhoide i nGaelscoil Chnoc na Ré i Sligeach, Iar-Uachtarán Gaeloideachas.

Cathnia Ó Muircheartaigh

Cathnia Ó Muircheartaigh

Stiúrthoir Comhthofa

Príomhoide Choláiste Pobail Osraí i gCathair Chill Chainnigh ó 2006, ball de bhord bainistíochta Ghaelscoil Osraí, Uachtarán reatha de Chumann Náisiúnta Priomhoidí agus Priomhoidí Táinisteacha (NAPD), ball de Chomhairle COGG.

Mairéad Ní Chualain

Mairéad Ní Chualain

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Iar-Phríomhoide Scoil Náisiúnta an Droma, iarbhall de bhord COGG, iar-Chathaoirleach ar Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta, ag obair mar mhúinteoir ranga i S.N. Leitir Mealláin faoi láthair. 

Cormac Ó Tuairisg

Ionadaí Réigiún 3

Múinteoir i Scoil Éinne, An Spidéal. Ag múineadh le 8 mbliana anuas i scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna. Máistreacht san oideachas digiteach agus iar-innealtóir aerlonga. 

Ruairí Ó Catháin

Ionadaí Réigiún 4

Aturnae, Iar-Bhainisteoir agus Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Ghaelscoil  Drisceoil, Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Scoil na nÓg, Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Choláiste an Phiarsaigh 

Aodh Mac Craith

Aodh Mac Craith

Ionadaí Réigiún 5

Is de bhunadh Gaeltachta Rinn Ua gCuanach san Déise Aodh Mac Craith. Mar mhúinteoir bunscoile tá breis is fiche bliain taithí sa chóras gaeloideachas aige, tá sé ina phríomoide i Scoil Náisiúnta na Rinne i nGaeltacht na nDéise agus tá sé ina bhall de bhord COGG ó 2016.

Laura Ní Chathasaigh

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Mícheál S. Mac Donnacha

Ionadaí Réigiún 5

Múinteoir bunscoile Gaeltachta, Oifigeach Oideachais Gaeltachta de chuid COGG, PDST, Iar Chathaoirleach ar Óige na Gaeltachta agus Feachtas, Rúnaí ar Chraobh Iar Chonnacht, Oifigeach Gaeilge na Meán le CMI, Cathaoirleach boird bainistíochta scoileanna Gaeltachta, Cathaoirleach ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta, M.Oid san Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta 

Micheál Ó Ceoinín

Ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Múinteoir iar-bhunscoile lán-Ghaeilge (Matamaitic) agus Príomhoide Cúnta i gColáiste Cois Life.

Antóin Delap

Stiúrthóir Comhthofa

Aturnae o Ghaoth Dobhair ó dhúchas atá ag cleachtadh i gCathair Bhaile Átha Cliath agus i dTamhlacht. I mbun an mhír dlí ar Barrscéalta RTÉ Raidió na Gaeltachta le blianta fada anuas. Cathaoirleach Bhord Bainistíochta Choláiste Eoin, Baile Átha Cliath 

Jacqueline de Brún

Stiúrthóir Comhthofa

Ollamh cúnta in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag plé le cúrsaí fóchéime, iarchéime agus máistreachta do scoileanna T1 agus T2. Iar-mhúinteoir Gaelscoile agus Comhairleoir Oideachais leis an Áisaonad. D’fhorbair clár fónaice agus clár luathléitheoireachta don Ghaeilge. Taighde ar bun aici ar léitheoireacht na Gaeilge.