Acmhainní & FGL Iar-bhunscoile

Gníomhaíonn muid go leanúnach le cur leis na hacmhainní a chuireann muid ar fáil do thuismitheoirí, naíonraí agus scoileanna. Is féidir acmhainní éagsúla a íoslódáil thíos, agus seol chugainn aon mholtaí maidir le rudaí breise – eolas@gaeloideachas.ie

Is ar mhaithe le treoir amháin a chuirtear teimpléid agus polasaithe samplacha ar fáil, agus tá sé ríthábhachtach go ndéanfar iad a chur in oiriúint don naíonra nó scoil. 

Polasaithe

Ag teacht go luath!

Foirmeacha agus Teimpléid

Coming soon! 

Acmhainní Eile

Postálacha ar Fad

 

Mata don Iar-bhunleibhéal

Mata an Iarbhunleibhéil GIF

Eile

Foilseacháin Gaeloideachas

Foilsíonn Gaeloideachas lámhleabhair do naíonraí agus scoileanna. Cliceáil anseo le hábhar a íoslódáil nó le cóip clóite a ordú

Ábhar Bolscaireachta

Cuireann Gaeloideachas ábhar bolscaireachta saor in aisce ar fáil maidir le buntáistí an tumoideachais, ón naíonra go bhunscoil go hiar-bhunscoil. Is féidir na foilseacháin a íoslódáil anseo, nó cóip clóite a ordú.