Cart

Ag Aistriú: Caint Phraiticiúil do Thuismitheoirí agus Chaomhnóirí

by | Jun 24, 2020 | Ginearálta, Muinteoirí, Nuacht ar fad, Scoileanna Nua, Taighdeoirí, Tuismitheoirí

Aistriú ón naíonra

Ar Aghaidh Linn! Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Ghaelscoil nó Bhunscoil Ghaeltachta – Caint Phraiticiúil do Thuismitheoirí agus Chaomhnóirí

An bhfuil do mhac nó iníon ag tosú sa Ghaelscoil nó Bhunscoil Ghaeltachta i mbliana? Is céim mhór agus cloch mhíle an-tábhachtach do pháistí óga agus a dtuismitheoirí í seo. Tabharfaidh caint phraiticiúil Gaeloideachas ar an 1 Iúil go leor comhairle phraiticiúil agus nodanna úsáideacha duit maidir le conas do pháiste a ullmhú dá c(h)éad lá sa scoil lán-Ghaeilge. Roinnfidh muid roinnt acmhainní suimiúla do thuismitheoirí atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin, nodanna maidir le cabhrú leis an obair bhaile agus bealaí le tacú le do pháiste aistriú sona a dhéanamh idir an naíonra agus an bhunscoil.

Tá an chaint seo feiliúnach do thuismitheoirí a mbeidh páiste leo ag tosú ar an nGaelscoil nó bhunscoil Ghaeltachta an fómhar seo. Beidh an seisiún feiliúnach do chuile thuismitheoir, is cuma cén leibhéal líofachta atá acu sa teanga. Is iad Niamh Ní Chadhla, Príomhoide Ghaelscoil Chill Dara, agus Máire Uí Mhurchú, saineolaí sna luathbhlianta agus iar-Stiúrthóir Naíonra Neasáin, a bheas ag éascú an tseisiúin seo. Tabharfaidh Niamh agus Máire leideanna agus comhairle phraiticiúil ar na nithe seo a leanas:

  • Cén chaoi cabhrú le do pháiste tús dearfach a bheith acu sa bhunscoil
  • Céard iad na gníomhaíochtaí spraíúla praiticiúla a bhféadfaí a dhéanamh le linn an tsamhradh le tacú le do páiste agus é no í ag ullmhú do na Naíonáin Sóisir i suíomh lán-Ghaeilge
  • Cén ról atá agatsa mar thuismitheoir do pháiste a spreagadh, is cuma cén leibhéal líofachta atá agat sa Ghaeilge
  • Bealaí le níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile
  • Cén cúnamh agus tacaíochtaí atá ar fáil

Tá an cheardlann seo saor in aisce, ach tá spásanna teoranta ar fáil

Má tá aon cheisteanna agat, tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag ciara@gaeloideachas.ie Ná déan dearmad an bosca turscair nó margaíochta a sheiceáil don nasc Zoom níos giorra don am.

Cláraigh | Register for Ar Aghaidh Linn

Seimineáir Eolais do Thuismitheoirí ar an Aistriú Information session on the transition to post-primary level
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht roinnt de na ceisteanna a chlúdach ar an oíche agus ar shuíomh Gaeloideachas amach anseo. Ní bheidh deis ann ceisteanna a ardú le linn na hócáide féin.

    Please submit any questions you have for the panel here. We’ll try cover some of the questions on the night and will share information on some of the others on the Gaeloideachas website in the future. There won’t be an opportunity to submit questions during the talk itself.