Products

Cart

Ag Aistriú chuig an Iar-bhunscoil – Caint do Thuismitheoirí

by | Jun 26, 2020 | Ceannlíne, Ginearálta, Múinteoirí, Tuismitheoirí

Aistriú Scoile

Ar Aghaidh Linn chuig an Iar-bhunscoil!
Ag Aistriú chuig an Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta– Caint Phraiticiúil do Thuismitheoirí agus Chaomhnóirí

An bhfuil do mhac nó iníon ag tosú sa Ghaelcholáiste nó Iar-bhunscoil Ghaeltachta i mbliana? Is aistriú mór é do do pháiste agus duitse mar thuismitheoir bogadh ón mbunscoil chuig an iar-bhunscoil, go háirithe mura bhfuil a c(h)uid oideachais bunleibhéil faighte trí mheán na Gaeilge aige nó aici roimhe seo. Tá dhá aistriú i gceist don duine óg – an t-aistriú pearsanta nó sóisialta agus an t-aistriú acadúil dar ndóigh. Ní gá imní bheith oraibh faoin aistear seo, áfach, tá neart tacaíochta ar fáil agus tá scoileanna breá i dtaithí ar an bpróiseas seo chuile bhliain.

Tá seimineár á eagrú ag Gaeloideachas do thuismitheoirí ar an 8ú Iúil ag 19.00 le comhairle phraiticiúil agus leideanna a thabhairt maidir le conas cabhrú le do pháiste agus é nó í ag ullmhú dá c(h)éad lá san iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus conas tacú leo leis an aistriú a dhéanamh. Tá an chaint seo feiliúnach do thuismitheoirí a mbeidh páiste leo ag tosú ar an nGaelcholáiste nó iar-bhunscoil Ghaeltachta an fómhar seo. Beidh an seisiún feiliúnach do chuile thuismitheoir, is cuma cén leibhéal líofachta atá acu sa teanga. Is iad Fíona Uí Uiginn, Iar-Phríomhoide Choláiste Íosagáin agus Leas-Uachtarán Gaeloideachas, agus Pádraig Mac an Bhaird, múinteoir gairmthreorach i gColáiste de hÍde, a bheas ag éascú an tseisiúin seo. Tabharfaidh Fíona agus Pádraig leideanna agus comhairle phraiticiúil ar na nithe seo a leanas:

  • Ag socrú isteach: cén chaoi tacú le do pháiste tús dearfach a bheith acu san iar-bhunscoil
  • Ag cur fáilte roimh an athrú: múinteoirí nua, ábhair nua, cairde nua agus deiseanna nua
  • Rudaí spraíúla praiticiúla a bhféadfá a dhéanamh le linn an tsamhraidh le tacú le do pháiste, go háirithe más é seo a c(h)éad eispéireas leis an oideachas lán-Ghaeilge
  • Cén ról atá agatsa mar thuismitheoir do pháiste a spreagadh, is cuma cén leibhéal líofachta atá agat sa Ghaeilge
  • Cén cúnamh agus tacaíocht atá ar fáil?

Tá an cheardlann seo saor in aisce, ach tá spásanna teoranta ar fáil. 
Má tá aon cheisteanna agat, tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag ciara@gaeloideachas.ie Ná déan dearmad an bosca turscair nó margaíochta a sheiceáil don nasc Zoom níos giorra don am.

Oops! We could not locate your form.