Cart

Ag Aistriú chuig an Iar-bhunscoil – Caint do Thuismitheoirí

by | Jun 26, 2020 | Ginearálta, Muinteoirí, Nuacht ar fad, Tuismitheoirí

Aistriú Scoile

Ar Aghaidh Linn chuig an Iar-bhunscoil!
Ag Aistriú chuig an Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta– Caint Phraiticiúil do Thuismitheoirí agus Chaomhnóirí

An bhfuil do mhac nó iníon ag tosú sa Ghaelcholáiste nó Iar-bhunscoil Ghaeltachta i mbliana? Is aistriú mór é do do pháiste agus duitse mar thuismitheoir bogadh ón mbunscoil chuig an iar-bhunscoil, go háirithe mura bhfuil a c(h)uid oideachais bunleibhéil faighte trí mheán na Gaeilge aige nó aici roimhe seo. Tá dhá aistriú i gceist don duine óg – an t-aistriú pearsanta nó sóisialta agus an t-aistriú acadúil dar ndóigh. Ní gá imní bheith oraibh faoin aistear seo, áfach, tá neart tacaíochta ar fáil agus tá scoileanna breá i dtaithí ar an bpróiseas seo chuile bhliain.

Tá seimineár á eagrú ag Gaeloideachas do thuismitheoirí ar an 8ú Iúil ag 19.00 le comhairle phraiticiúil agus leideanna a thabhairt maidir le conas cabhrú le do pháiste agus é nó í ag ullmhú dá c(h)éad lá san iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus conas tacú leo leis an aistriú a dhéanamh. Tá an chaint seo feiliúnach do thuismitheoirí a mbeidh páiste leo ag tosú ar an nGaelcholáiste nó iar-bhunscoil Ghaeltachta an fómhar seo. Beidh an seisiún feiliúnach do chuile thuismitheoir, is cuma cén leibhéal líofachta atá acu sa teanga. Is iad Fíona Uí Uiginn, Iar-Phríomhoide Choláiste Íosagáin agus Leas-Uachtarán Gaeloideachas, agus Pádraig Mac an Bhaird, múinteoir gairmthreorach i gColáiste de hÍde, a bheas ag éascú an tseisiúin seo. Tabharfaidh Fíona agus Pádraig leideanna agus comhairle phraiticiúil ar na nithe seo a leanas:

  • Ag socrú isteach: cén chaoi tacú le do pháiste tús dearfach a bheith acu san iar-bhunscoil
  • Ag cur fáilte roimh an athrú: múinteoirí nua, ábhair nua, cairde nua agus deiseanna nua
  • Rudaí spraíúla praiticiúla a bhféadfá a dhéanamh le linn an tsamhraidh le tacú le do pháiste, go háirithe más é seo a c(h)éad eispéireas leis an oideachas lán-Ghaeilge
  • Cén ról atá agatsa mar thuismitheoir do pháiste a spreagadh, is cuma cén leibhéal líofachta atá agat sa Ghaeilge
  • Cén cúnamh agus tacaíocht atá ar fáil?

Tá an cheardlann seo saor in aisce, ach tá spásanna teoranta ar fáil. 
Má tá aon cheisteanna agat, tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag ciara@gaeloideachas.ie Ná déan dearmad an bosca turscair nó margaíochta a sheiceáil don nasc Zoom níos giorra don am.

Cláraigh | Register for Ar Aghaidh Linn

Seimineáir Eolais do Thuismitheoirí ar an Aistriú Information session on the transition to post-primary level
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht roinnt de na ceisteanna a chlúdach ar an oíche agus ar shuíomh Gaeloideachas amach anseo. Ní bheidh deis ann ceisteanna a ardú le linn na hócáide féin.

    Please submit any questions you have for the panel here. We’ll try cover some of the questions on the night and will share information on some of the others on the Gaeloideachas website in the future. There won’t be an opportunity to submit questions during the talk itself.