Nuacht do na Meáin

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Preasráiteas: Athoscailt Scoileanna

Treochlár chun filleadh Sábháilte na Scoileanna a éascú ó Pheirspictíocht na Scoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta Fáiltíonn Gaeloideachas roimh fhoilsiú an Treorchláir chun filleadh sábháilte na scoileanna a éascú agus roimh an bpacáiste tacaíochta do...

Leigh

Seoladh an leabhráin nua Disléicse

Tá bileog nua-fhorbartha ag Gaeloideachas  i gcomhar le Cumann Disléicse na hÉireann bunaithe ar an taighde reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar a bhfuil an dea-chleachtas mar atá i scoileanna, chomh maith le ceapadh beartais maidir le páistí a bhfuil disléicse...

Leigh

Preasráiteas: Tionól Forbartha 2020 ar Ceal

Tionól Forbartha na Scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, 2020 ar Ceal De dheasca Covid-19 agus cúrsaí na tíre mar atá, is oth linn a fhógairt go bhfuil cinneadh déanta Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2020 i mí na Samhna a chur ar ceal. Tá an...

Leigh

Oifigí Gaeloideachas ag dúnadh go sealadach

Beidh oifigí Gaeloideachas ag dúnadh inniu, 12 Márta agus ag athoscailt ar an 30 Márta, mura dtagann fógra malartach idir an dá linn. Beidh obair na heagraíochta, seachas ócáidí poiblí, ag dul ar aghaidh le linn na tréimhse seo agus beidh fáil ar an eagraíocht trí...

Leigh

Sparánachtaí taighde ó COGG

Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta roimh iarratais ó thaighdeoirí aonair nó ó institiúidí le tabhairt faoi thaighde (mar thionscadal taighde fadtréimhseach nó gearrthréimhseach). Tosaíochtaí maidir le hábhar taighde: • Tacaíochtaí...

Leigh

Ábhar mór Ceiliúrtha don Oideachas lán-Ghaeilge

Cuireann Gaeloideachas fáilte mór croíúil roimh fhógra an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., go bhfuil pleananna á gcur sa tsiúil aige don chéad pholasaí cuimsitheach maidir leis an oideachas trí mheán na Gaeilge. Tá Gaeloideachas ríméadach go bhfuil an...

Leigh

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

 

 

Nuachtlitir | Newsletter:


Formáid | Format


Léigh siar | View previous newsletters