Nuacht do na Meáin

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Tionól Forbartha 2022

An bhfuil tú ag iarraidh bheith ar an eolas faoi phleananna Gaeloideachas don Tionól Forbartha? Cláraigh anseo do liosta cumarsáide Gaeloideachas le cinntiú go bhfaigheann tú eolas maidir le clárúchán, clár an imeachta, siamsaíocht agus uasdátaithe tábhachtacha eile....

Leigh

Scoil Sailearna

Polasaithe Fógra bliantúil maidir le ligean isteach Scoil Sailearna  Foirm Chlárúcháin Scoil Sailearna 2022 2023 Ráiteas Cumhdach Leanaí & Measúnacht Riosca Scoil Sailearna Sonraí Teagmhála Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, H91PW35 Príomhoide: Caitríona Uí...

Leigh

Scoil Samplach

Cliceáil ar an nasc thíos le teacht ar ár bpolasaí iontrála:   Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar...

Leigh

Fóraim nua do na naíonraí á mbunú ag Tusla

Tá dhá fhóram nua á mbunú ag Tusla le plé a dhéanamh le hearnáil na luathbhlianta, agus tá deis ag naíonraí iad féin a chur chin cinn mar bhaill. Tá sé den riachtanas go mbeadh guth na naíonraí le cloisteáil sna fóraim seo, agus go mbeadh ionadaíocht ann ó naíonraí...

Leigh

Rúin Gaeloideachas 2021

                                                           Rúin 2021   Éilíonn an Cruinniú Ginearálta Bliantúil ar an Roinn Oideachais scéim an phainéil ionadaíochta a leathnú le cinntiú go bhfuil sé i bhfeidhm ar bhonn buan don chéad scoilbhliain eile agus go...

Leigh

Preasráiteas: Tús maith leath na hoibre

Tréaslaíonn Gaeloideachas leis an Roinn Oideachais agus leis an bhForas Taighde as foilsiú na tuarascála ar na scoileanna cás-staidéir sa Scéim Aitheantais Gaeltachta. “Is ábhar ceiliúrtha chomh mór céanna le hábhar machnaimh í an tuarascáil seo agus tugann sé ardú meanma dúinn go mbeidh forbairt shuntasach agus riachtanach á déanamh ar na scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht ar an gcaoi céanna” – Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach

Leigh

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

 

 

Nuachtlitir | Newsletter:


Formáid | Format


Léigh siar | View previous newsletters