Ag ullmhú don Ghaelscoil 2024

Mar 25, 2024

Cad atá i gceist? Is seimineár 45 nóiméad é seo, a bheidh ag díriú ar thuismitheoirí atá ag ullmhú don Ghaelscoil i mbliana. Beidh Príomhoide agus Leas-Phríomhoide Gaelscoil Ruairí, Cill Dara, ag éascú an seimineár seo ach beidh ábhar na cainte in oiriúint do gach scoil lán-Ghaeilge. Rachaidh na cainteoirí tríd na príomhcheisteanna a bhíonn ag tuismitheoirí nua agus iad ag tosú amach sa chóras oideachais lán-Ghaeilge. Beidh deis ann ag deireadh an seiminéar le ceisteanna a chur. Más mian leat ceist a chur chuig an pléphainéal go hanaithnid, is féidir an cheist a chur chuig katie@gaeloideachas.ie roimh ré. Níl aon chostas ar an seimineár seo agus tá sé ar oscailt don phobal iomlán.

Cathain atá sé ar siúl? Céadaoin, 24 Aibreán ag 19.00. Leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh 45 nóiméad nó mar sin agus beidh am ag an deireadh le ceisteanna a fhreagairt ón slua.

Cén teanga a bheidh in úsáid le linn an seimineár? Beidh sé ar siúl i mBéarla, ionas gur féidir linn freastal ar chuile dhuine. Beidh roinnt Gaeilge in úsáid lena linn, le go mbeidh na cainteoirí ar a gcompord.

An gá clárú? Is gá clárú. Gheobhaidh tú an nasc don imeacht (a bheidh ar siúl ar líne) cúpla lá roimh na himeachta agus gheobhaidh tú meabhrúchán ar lá na himeachta chomh maith.

  • Do you have any questions for the panel? There'll be a chance to ask questions at the end of the session as well.

    Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Beidh deis ceisteanna a chur le linn na hócáide féin.