Agóid na Luathbhlianta 26.09.2023

Sep 22, 2023

Agóid

Beidh Foireann Gaeloideachas i láthair ag an agóid lasmuigh den Dáil, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath an Mháirt seo chugainn, 26.09.2023.

Buailfimid le chéile lasmuigh d’Óstán Buswells ag 11.45 an mhaidin sin. 

Tá roinnt plé ag dul ar aghaidh sa ghrúpa Facebook ‘Múinteoirí Naíonra’, is féidir an plé sin a leanúint tríd an nasc.

Tar chugainn más féidir linn aon cheo a dhéanamh do bhur Naíonra roimh ré, is féidir ríomhphost a chur chuig katie@gaeloideachas.ie.

Ag súil go mór libh a fheiceáil ann! Seo thíos roinnt frásaí úsáideacha don lá:

 • Aitheantas, tacaíocht agus maoiniú cuí dár naíonraí!
 • Aitheantas, stádas agus maoiniú cuí dár naíonraí
 • Anois an t-am! Maoiniú agus meas cuí atá uainn
 • Brú, brú agus tuilleadh brú! Tuilleadh airgid agus meas uainn go práinneach!
 • Easpa pá, easpa deiseanna, easpa comhionannais
 • Easpa pá, easpa infheistíochta agus easpa measa
 • Eapsa pá agus easpa infheistíochta = easpa naíonraí
 • Géarchéim earcaíochta, géarchéim phá, géarchéim bhuiséid
 • Billí, brú agus baol mór go ndúnfar ár naíonraí – infheistíocht chuí ag teastáil anois!
 • Éirigh as an tseafóid agus tabhair maoiniú cuí cothrom dúinn
 • Tá todhchaí na naíonra ag brath ar infheistíocht chuí – déan inniu é!
 • An iomarca páipéarachais, an iomarca oibre agus an iomarca billí. Léirigh meas dúinn!
 • Déan infheistíocht inár dtodhcaí – tá sé thar am!
 • Déan infheistíocht anois nó ní bheidh aon naíonraí ann
 • Déan infheistíocht chuí i dtodhcaí ár bpáistí
 • Cothrom na Féinne d’ár naíonraí
 • Cothrom na Féinne agus Comhionannas do na luathbhlianta
 • Tús maith leath na hoibre? Tacaigh le naíonraí
 • Infheistíocht chothrom don chlár ECCE
 • Is iad na luathbhlianta bunchloch an oideachais agus an todhchaí – tacaigh linn.
 • Is fiú na luathbhlianta. Tacaigh linn!
 • Meas agus maoiniú cuí
 • Meas agus infheistíocht tuillte againn dár gcuid oibre
 • Tá todhchaí an oideachais/na hÉireann inár gcuid naíonraí
 • Coinnigh ár naíonraí ar oscailt
 • Tabhair aitheantas cuí dár gcuid oibre
 • Córas cothrom do pháistí, theaghlaigh agus do bhaill foirne
 • Bunchloch an oideachais do pháistí na tíre seo, léirigh an meas cuí dár gcuid oibre!
 • Tacaíochtaí breise faoin Scéim AIM do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta acu
 • Forbairt ghairmiúil leanúnach chuí le seirbhísí ar ardchaighdeán a chinntiú do pháistí
 • Tá an córas briste! Deisímis é ar bhonn práinne!