Products

Cart

Ainmneofar cúig bhunscoil nua mar Ghaelscoileanna

by | Sep 3, 2019 | Nuacht, Scoileanna Nua, Tuismitheoirí

D’fhógair Joe McHugh TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, inniu go bhfuil cúig bhunscoil nua a bhunófar sa tréimhse 2020-2022 le hainmniú don Ghaeloideachas.

Rinne an tAire an cinneadh sin tar éis anailís a dhéanamh ar an bhfáil atá ann ar Ghaelscoileanna i roinnt codanna de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Freastalóidh na cúig scoil nua ar dhaonraí méadaitheacha i limistéir nach bhfuil aon bhunscoil Ghaeilge iontu faoi láthair nó a bhfuil níos mó ná scoil nua amháin le bunú iontu idir na blianta 2019 agus 2022.

Dúirt an tAire McHugh: “Is céim thábhachtach é seo i dtreo cur leis an nGaeloideachas agus leis na tairbhí uile a ghabhann leis. Tabharfaidh sé ardú croí do líon mór tuismitheoirí sna limistéir lena mbaineann agus beidh tuilleadh cinnteachta acu as seo amach faoin bhfáil atá ann ar an nGaeloideachas dá leanaí.”

Is ar na cúig limistéar seo a leanas a fhreastalóidh na cúig scoil atá le hainmniú mar Ghaelscoileanna:

  • Domhnach Bat i 2020
  • An Caisleán Nua_Ráth Cúil/Teach Sagard* i 2020
  • Domhnach Míde_Binn Éadair_Baile Átha Cliath 13 i 2021
  • Baile Átha Cliath 2_Baile Átha Cliath 4 i 2021
  • An Naigín_Cill Iníon Léinín_Dún Laoghaire-Ráth an Dúin/Coill na Silíní i 2020 nó 2022

Is féidir preasráiteas na Roinne a léamh ina iomláine ar www.education.ie