Áiseanna ar líne do theaghlaigh 👨‍👩‍👧‍👦

Feb 26, 2024

Seo cáipéis le cuir síos ar roinnt áiseanna ar líne do theaghlaigh le clann óg i Naíonra nó i nGaelscoil. Tá cód MF (QR) curtha le gach nasc agus mar sin is féidir an cháipéis seo a scaipeadh mar PDF nó mar bhileog chlóite do thuistí. Bheadh an leathanach go maith mar chuid de phacáiste do thuismitheoirí nua ag am chlárúcháin. Acmhainní do Theaghlaigh Gaelacha