An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – Súil Siar agus Súil ar Aghaidh

May 24, 2022

Bileog na comhdhála

Tabharfaidh An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas deiseanna don lucht acadúil, do mhúinteoirí agus do ghairmithe treonna nua agus taighde úr sa tumoideachas a roinnt agus a phlé. Cuirfear páipéir, siompóisiamaí agus póstaeir taighde ar fáil faoi na snáitheanna seo a leanas:

  • Oideolaíocht agus Measúnú sa Tumoideachas
  • Ceannaireacht agus Foghlaim Ghairmiúil
  • An Beartas agus an Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangacha

Ta clár iomlán na comhdhála ar fáil anseo.

Tá an chomhdháil eagraithe i gcomhar le:

  • Coláiste Mhuire gan Smál
  • An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
  • Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan, Trá Lí
  • Gaeloideachas
  • Foras na Gaeilge
  • Comhairle na Gaelscolaíochta.

Tá gach eolas maidir le cúrsaí clárúcháin ar fáil ag suíomh na comhdhála ag: www.tumoideachas.ie