Products

Cart

Ár gCrann Taca – Acmhainní & Seirbhísí d’Iar-bhunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta

Jun 23, 2021

Ár gCrann Taca (Iar bhunleibhéal)

Téama: Ár gCrann Taca – Acmhainní & Seirbhísí Tacaíochta d’Iar-bhunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta

Dírithe ar: Príomhoidí iar-bhunscoile Am agus áit: 24 Lúnasa 2021, 11:00, Zoom

Sprioc:

Is mian le Gaeloideachas, i gcomhar leis an NAPD agus an ETBI cuireadh a thabhairt duit chuig seisiún gearr eolais ar sheirbhísí tacaíochta agus acmhainní atá ar fáil do bhur gcuid múinteoirí mar chrann taca dóibh sa scoilbhliain nua. Creidimid go mbeadh sé go mór chun leasa na múinteoirí dá mbeadh mír ar chlár an chéad chruinnithe foirne faoi thacaíochtaí, acmhainní agus áiseanna do na hiarbhunscoileanna agus tá físeán feasachta á réiteach againn a thabharfaidh osradharc ar a bhfuil ar fáil agus ar féidir a thaispeáint do na múinteoirí mar fhoinse spreagtha.

 Más fearr leat go dtiocfadh ionadaí ó Gaeloideachas chun na scoile ag tús na scoilbliana chun labhairt leis na múinteoirí, bheimis breá sásta sin a shocrú, ach é sin a chur in iúl thíos.

 Cén buntáiste atá ann don scoil?

An sprioc atá againn leis an bhfeachtas ná cabhrú leis na múinteoirí a bheith ar an eolas faoi na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh san earnáil, na bealaí is éifeachtaí le n-iad a úsáid agus an líne cumarsáide idir do scoil agus Gaeloideachas a neartú chun go mbeimid in ann tuiscint chruinn a fháil ar na bealaí ar féidir linn cabhrú libh.

Cad atá le déanamh anois?

Cuir an dáta sa dialann agus cláraigh don chruinniú san fhoirm thíos!

Ár gCrann Taca - Cruinniú 11rn 24.08.21

Cláraigh don chruinniú seo do phríomhoidí iar-bhunleibhéal i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.
Ainm an Phríomhoide(Required)

Cuairt ó Ionadaí Gaeloideachas

Léirigh do chuid suime anseo más mian leat go bhfreastalódh ionadaí Gaeloideachas ar chruinniú foirne na scoile le "Ár gCrann Taca" a chur ina láthair.
M.sh. Gaelcholáiste na Ríthe
Líon isteach na laethanta, raon dátaí agus uaireanta scoile atá feiliúnach d'ionadaí Gaeloideachas freastal ar an scoil agus déanfaimid gach iarracht teacht ar shocrú a fheileann. Socrófar coinne leis an scoil thar ríomhphost.