Áthas ar Gaeloideachas An Traein a athfhoilsiú

Mar 31, 2020

Tá an-áthas ar Gaeloideachas leagan uasdátaithe de An Traein a athfhoilsiú. Tá súil againn go mbeidh an lámhleabhar seo ina áis phraiticiúil luachmhar do mhúinteoirí naíonra agus bunscoile, mar aon le príomhoidí, agus go gcabhróidh sé leo clár aistrithe den scoth a chur i bhfeidhm go muiníneach agus go héifeachtach. Tá neart leideanna tríd an leabhrán maidir le conas clár aistrithe fiúntach a fhorbairt, conas suimeanna, forbairt, foghlaim agus dúshláin pháistí a thuairisciú, mar aon le clár gníomhaíochtaí aistrithe a chur le chéile. Tá teimpléid agus próifíl aistrithe tríd An Traein a bhféadfadh le naíonraí agus scoileanna a chur in oiriúint dá gcuid riachtanais féin agus iad a úsáid leis an bpróiseas aistrithe a thuairisciú. Tá neart smaointe ann freisin maidir le conas gaol idir an naíonra agus an bhunscoil a láidriú, agus tá súil againn go rachaidh na moltaí sin chun leasa an leanúnachais idir an dá leibhéal sa tumoideachas. Ar chúl an eagráin seo den leabhrán tá moltaí breise, gníomhaíochtaí aistrithe agus teimpléid ó Mo Scéal (CNCM 2018) a bhféadfadh le naíonraí agus scoileanna a úsáid in éineacht leis na moltaí eile anseo. 

Tá obair mhór déanta ag an earnáil oideachais lán-Ghaeilge le blianta fada leis an leanúnachas sa tréimhse luath-thumoideachais agus an t-aistriú ón naíonra go dtí an bhunscoil a neartú. Tá Gaeloideachas ag plé le hearnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht ó 2014. Aithníonn an eagraíocht an tábhacht mhór a bhaineann le próiseas éifeachtach aistrithe ón naíonra chuig an mbunscoil le cinntiú go bhfuil páistí sona agus ullamh nuair a thosaíonn siad ar scoil.

Gabhaimid buíochas mór leis an údar, an Dr Máire Mhic Mhathúna, a bhfuil an-saineolas agus taithí na mblianta aici ar obair an naíonra agus an bpróiseas aistrithe. Táimid fíorbhuíoch de gach aon duine a bhí páirteach sa chéad eagrán a ullmhú agus a chur le chéile, go háirithe na múinteoirí naíonra, na múinteoirí bunscoile agus na páistí a ghlac páirt sa tionscadal.

Is féidir An Traein a íoslódáil anseo.