Ceistneoir: Gaeilge sa Bhaile

AG LORG: Tuismitheoirí Gaelscoile atá ag labhairt Gaeilge sa bhaile. A chairde, Is mise Aisling Nic Fhionnghaile agus tá mé i mbun staidéir ar an Máistreacht san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Tá taighde feidhmeach i mbun agam faoi láthair, dar teideal ‘Cad...

Éagóir á cruthú ag Múnla nua na Roinne Oideachais chun uaireanta tacaíochta a bhronnadh don Bhéarla agus don Ghaeilge i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Le foilsiú Chiorclán 002/2024, a bhaineann le leithdháileadh Mhúinteoirí Oideachais Speisialta (SET) do dhaltaí le riachtanais speisialta, tá an-mhíshástacht léirithe ag Gaeloideachas – an eagraíocht náisiúnta a thacaíonn le forbairt an oideachais lán-Ghaeilge...