An Samhradh Sa Naíonra

An Samhradh Sa Naíonra

Tá an samhradh linn agus tá leabhrán nua foilsithe ag Gaeloideachas! Faoin am seo, ba chóir go mbeadh an leagan clóite dár leabhrán samhraidh faighte ag gach naíonra. Táimid an-bhuíoch do na stiúrthóirí is múinteoirí naíonra a chur ábhar ar fáil dúinn don leabhrán,...
Campaí Samhraidh 2021 (gach scoil DEIS)

Campaí Samhraidh 2021 (gach scoil DEIS)

Soláthar Samhraidh 2021 Clár Scoilbhunaithe i mBunscoileanna agus i Scoileanna Speisialta Athruithe ó na blianta roimhe Oscailte do gach scoil DEIS; Banda 1, Banda 2, faoin tuath Íocaíocht na múinteoirí ag tiacht díreach tríd an gCóras um Éilimh ar Líne (OLCS) Cead ag...