Bileoga oibre do leanaí óga i naíonraí agus sna bunranganna

Nov 23, 2023

Tá sraith nua de bhileoga oibre do dhaltaí óga ar fáil anois ar an suíomh www.GaeilgeDonNaionra.ie agus iad réidh don chlódóir i bhformáid PDF. Tá 12 íomhá ar ábhar na bileoige le dathú ar gach leathanach. I measc na gceann atá ar fáil faoi láthair tá trí cinn ar ábhar na Nollag. Cuireann sé sin leis an tacaíocht don Nollaig atá ar fáil ar na leathanaigh: