Bláthú 2024 🌷 Tionól ar Riachtanais Speisialta Oideachais agus Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas

Mar 19, 2024

Bláthú 2024 Íomhá don chlárúchán

Beidh Bláthú 2024, Tionól ar Riachtanais Speisialta Oideachais atá á reáchtáil ag Gaeloideachas le tacaíocht ó COGG, agus Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas ar siúl in Óstán Athlone Springs, Baile Átha Luain, ar an 17 Aibreán 2024. Tá súil againn go mbeidh tú in ann a bheith linn.

Tá súil againn ócáid fhiúntach spreagúil a reachtáil do mhúinteoirí naíonra, bunscoile agus iar-bhunscoile, mar aon le héinne eile atá ag plé le RSO nó a bhfuil suim acu sa réimse seo. Le linn na hócáide,

  • roinnfear dea-chleachtais, smaointe agus leideanna praiticiúla;
  • beidh pléphainéal ann le hionadaíocht ón Roinn Oideachais, NEPS agus an NCSE le ceisteanna a fhreagairt;
  • pléifear roinnt den taighde nua sa réimse seo; agus
  • seolfar acmhainní nua a forbraíodh i bpáirt le hIonad Uathachais Middletown chomh maith

Tabharfaidh an ócáid seo deis dúinn plé a dhéanamh ar na bealaí gur féidir linn tacú le páistí a bhfuil riachtanais speisialta acu barr a gcumais a bhaint amach sa chóras oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Lóistín
Tá roinnt seomraí codalta ar leataobh don ócáid san Athlone Springs. Caithfear iad a chur in áirithe roimh an 26ú Márta ar a dheireanaí. Moltar go láidir do dhaoine a bhfuil lóistín uathu seomra a chur in áirithe go pras. Is gá “Gaeloideachas” a lua agus tú ag cur do sheomra in áirithe.

Costas na hÓcáide

Is féidir le gach naíonra agus scoil a bhfuil ballraíocht acu le Gaeloideachas suas go triúr a chur chuig Bláthú saor in aisce. Is féidir stádas ballraíochta do scoile nó naíonra a sheiceáil anseo, nó nóta a chur chugainn ag eolas@gaeloideachas.ie agus deimhneoidh muid duit é. Gan bhallraíocht, is táille €100 in aghaidh na heagraíochta a bheidh air, agus clúdaíonn sin suas go triúr.

An bhfuil ionadaíocht ar fáil?
Tá! De bharr gur oiliúint ghairmiúil atá i gceist, tá ionadaíocht ar fáil do scoileanna le freastal ar Bláthú, An Tionól Tacaíochta, arís i mbliana. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an imeacht ach ainm an mhúinteora a chlárú roimh ré le COGG (eolas@cogg.ie) agus éileamh a dhéanamh tríd an gcóras OLCS i ndiaidh an imeachta. Maidir le hionadaíocht do phríomhoidí atá ag teagasc is gá teagmháil a dhéanamh le COGG (eolas@cogg.ie) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.

Tá eolas faoi leith maidir le hionadaíocht agus costais taistil roinnte le naíonraí san eagrán deiridh de Nuachtlitir na Naíonraí.

Tuilleadh eolais & clárúchán ANSEO