Campaí Samhraidh 2021 (gach scoil DEIS)

Jun 8, 2021

Soláthar Samhraidh 2021 Clár Scoilbhunaithe i mBunscoileanna agus i Scoileanna Speisialta

Athruithe ó na blianta roimhe

  • Oscailte do gach scoil DEIS; Banda 1, Banda 2, faoin tuath
  • Íocaíocht na múinteoirí ag tiacht díreach tríd an gCóras um Éilimh ar Líne (OLCS)
  • Cead ag scoileanna dhá champa, seachtain amháin, a reáchtáil
  • Múinteoir breise chun tacú le hobair an champa; le cois ar mhúinteoir do gach 12 dalta

Maoiniú

  • Deontas €30 in aghaidh na seachtaine i leith gach dalta
  • Clár Béilí Scoile – iarratas curtha chuig an Roinn Cosanta Sóisialta arís i mbliana
  • Suas go 36 dalta ceadaithe
  • Múinteoirí íoctha (ceann do gach 12 + múinteoir breise)
  • Cead ar fáil do chúntóirí riachtanas speisialta

Tacaíocht

Tá na cáipéisí thuas ar fad ar fáil ar www.gov.ie/ga/foilsiuchan/solathar-samhraidh-clar-scoilbhunaithe-i-mbunscoileanna-agus-i-scoileanna-speisialta/

Ní mór do scoileanna léiriú spéise a dhéanamh ar líne roimh, nó ar, an 10ú Meitheamh. Tá an fhoirm ar fáil, i mBéarla amháin faraor, anseo: https://dessurveys.education.gov.ie/surveys/Summer-Programme-Primary