Cart

Cé a bheidh ag an Tionól Forbartha i mbliana?

by | Sep 18, 2019 | Ginearálta, Muinteoirí, Taighdeoirí

Ár mbuíochas le gach éinne a chláraigh go dáta, táimid ag súil go mór le bheith in bhur dteannta in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh, Dúglas, ar an Aoine 15ú Samhain 2019.

Beidh ionadaithe linn ó scoileanna ag an mbun agus iar-bhunleibhéal, thuaidh agus theas, ó cheantair Ghaeltachta agus lasmuigh di, ó eagraíochtaí Gaeilge agus oideachais, agus i mbliana beidh tuismitheoirí linn do sheisiún ar leith ar an Satharn. Deis iontach atá sa Tionól Forbartha le spléachadh a fháil ar ilghnéitheacht na hearnála, agus ar an taithí agus na peirspictíochtí éagsúla atá ag pobal na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Ní neart go cur le chéile!

Seo chugaibh beirt de na haíonna speisialta a bheidh i measc an scór aoichainteoirí a bheidh ag roinnt a gcuid saineolas linn ag Tionól Forbartha 2019.

An tOllamh Enlli Thomas

Tá áthas an domhain orainn go mbeidh an tOllamh Enlli Thomas ó Scoil an Oideachais agus na Forbartha Daonna Ollscoil Bangor, an Bhreatain Bheag, linn mar phríomhchainteoir. Tá go leor taighde déanta ag Enlii agus go leor ailt acadúla foilsithe aici ar an sealbhú teanga, úsáid teanga, cúrsaí measúnaithe do dhaoine dátheangacha, mar aon le modhanna oideachais don seachadadh, sealbhú agus úsáid teanga. Cuirfidh saineolas an Ollaimh Thomas go mór le clár na bliana seo agus téama na hócáide. Tá tuilleadh eolais maidir leis an Ollamh Thomas ar fáil anseo: Enlii Thomas.

An tAire Oideachais & Scileanna, Joe McHugh

Beidh an tAire McHugh linn freisin leis an Tionól Forbartha a sheoladh go hoifigiúil agus aitheasc a thabhairt. Ceannaire fuinniúil agus eiseamláireach i dtaobh na Gaeilge atá ann, a léirigh dea-shampla agus meas ar an nGaeilge, ar an oideachas lán-Ghaeilge agus ar phobal na Gaeilge agus Gaeltachta ó ceapadh é mar Aire Stáit le cúram na Gaeilge, Gaeltachta agus na n-oileán in 2017, agus ansin mar Aire Oideachais & Scileanna in 2018.
Tá súil ag Gaeloideachas go rachaidh an tiomantas agus an fhís atá aige don teanga chun sochair na spriocanna atá againn agus ag ár mbaill d’fhorbairt an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil, nó le clárú le freastal.