Ceistneoir: Gaeilge sa Bhaile

Mar 13, 2024

AG LORG: Tuismitheoirí Gaelscoile atá ag labhairt Gaeilge sa bhaile.

A chairde,

Is mise Aisling Nic Fhionnghaile agus tá mé i mbun staidéir ar an Máistreacht san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Tá taighde feidhmeach i mbun agam faoi láthair, dar teideal

‘Cad iad na dea-chleachtais atá i bhfeidhm i nGaelscoileanna chun scileanna teanga daltaí ar ardchaighdeán Gaeilge a fheabhsú sna Naíonáin Shóisearacha?’


Is é an phríomhaidhm atá leis an staidéar seo ná cnuasach dea-chleachtais a chur ar fáil mar threoir do mhúinteoirí tumoideachais le cumas teanga daltaí ar ardchaighdeán Gaeilge a chur chun cinn.

Ba mhian liom tuairimí agus taithí tuismitheoirí Gaelscoile atá ag labhairt Gaeilge sa bhaile a bhailiú. Bheifí ag súil go nglacfadh an ceistneoir timpeall ar 7 nóiméad le comhlánú.

Tá an nasc anseo nó ag https://forms.office.com/e/aKCccLaUUa

Is féidir teagmháil a dhéanamh liom chun aon ghné a phlé ag am ar bith ag 21249334@micstudent.mic.ul.ie

 Míle buíochas,

Aisling Nic Fhionnghaile