Cláraigh le freastal ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas