Imeachtaí

Tá sonraí maidir leis na himeachtaí atá beartaithe againn thíos. Beidh siad i nGaeilge amháin, murach go gcuirtear a mhalairt in iúl. Má tá ceist agat ina leith, ta an-fháilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ar eolas@gaeloideachas.ie.

Ar chaill tú imeacht? Tá taifid ar na himeachtaí agus acmhainní lena mbaineann ar fail ar na leathanaigh seo:

Sábháil an dáta – Tionól Forbartha 2024

Tá ríméad orainn a fhógairt go mbeidh Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2024 ar siúl in Óstán Slieve Russell, Contae an Chabháin, ar an 22 Samhain 2024. Táimid ag obair go fóill ar chlár an lae, ach beidh sé spreagúil agus fairsing, mar a bhíonn i...

Leigh

Creidim Ionat 💚 seisiúin eolais ar líne

Gach Déardaoin le linn an fheachtais 'Creidim Ionat' le Foras na Gaeilge beidh seisiúin eolais ar líne againn ar mhaithe le heolas maidir le hábhair éagsúla a roinnt libh ionas gur féidir libh leanúint ar aghaidh ag foghlaim Gaeilge. Tá na seisiúin seo saor in aisce...

Leigh

Ag ullmhú don Ghaelscoil 2024 📽️

Cad atá i gceist? Is seimineár 45 nóiméad é seo, a bheidh ag díriú ar thuismitheoirí atá ag ullmhú don Ghaelscoil i mbliana. Beidh Príomhoide agus Leas-Phríomhoide Gaelscoil Ruairí, Cill Dara, ag éascú an seimineár seo ach beidh ábhar na cainte in oiriúint do gach...

Leigh

Cruinniú Earnála na nIar-Bhunscoileanna

Beidh Gaeloideachas ag reáchtáil cruinniú earnála ar-líne do na hiar-bhunscoileanna roimh Cruinniú Ginearálta na heagraíochta (a bheidh ar siúl ar an 17 Aibreán). Dá réir beidh cruinniú á reáchtáil do na hIar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar an Luain 15...

Leigh

Cruinnithe Earnála na mBunscoileanna

Beidh Gaeloideachas ag reáchtáil cruinnithe earnála do na scoileanna ar-líne roimh Cruinniú Ginearálta na heagraíochta (a bheidh ar siúl ar an 17 Aibreán). Tá dhá earnáil bunscoile ann de réir bunreacht na heagraíochta, sé sin earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta agus...

Leigh
Tionól Forbartha 2023

Tionól Forbartha 2023

Ba an-chomhdháil a bhí againn ag Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2023 in Óstán Slieve Russell, Condae an Chabháin, ar an 10 Samhain 2023. Bhí sé iontach an slua mór a fheiceáil agus Gaeloideachas ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód. Tá sleamhnáin agus...

Leigh