Seimineáir ar líne

Tá sonraí maidir leis na himeachtaí atá beartaithe againn thíos. Beidh siad i nGaeilge amháin, murach go gcuirtear a mhalairt in iúl. Tá sé saor in aisce le freastal orthu, ní gá ach an fhoirm faoi bhun pé imeacht a bhfuil suim agat ann a chomhlánú. Má tá ceist agat ina leith, ta an-fháilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ar eolas@gaeloideachas.ie.

Ar chaill tú imeacht? Tá taifid ar na himeachtaí agus acmhainní lena mbaineann ar fail ar na leathanaigh seo:

Cruinniú Ginearálta Bliantúil, 11 Feabhra 2021

Beidh Cruinniú Ginearálta Bliantúil 2021 ar líne ó 17.00-18.30 ar an 11 Feabhra 2021. Táimid ag iarraidh ar scoileanna clárú le freastal roimh an 9 Feabhra le go mbeidh deis vótála acu ar na rúin agus na hainmniúcháin. Le clárú mar ionadaí na scoile, cliceáil anseo, le do thoil. 

Sa chás nach bhfuil tú mar ionadaí scoile ach gur mian leat suí isteach ar an gcruinniú, iarraimid ort d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist a chlárú linn thíos le go mbeimid in ann an nasc a roinnt leat ar an lá. 

An luath-thumoideachas i ré na cianfhoghlama, 26 Eanáir 2021

Téama: An luath-thumoideachas i ré na cianfhoghlama: moltaí praiticiúla ó cheithre scoil éagsúla

Le linn an tseimineáir, déanfaidh na múinteoirí machnamh ar a dtaithí go dtí seo ar an gcianteagasc le naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra. Mar chuid den phlé, roinnfidh siad moltaí ar an dea-chleachtas is éifeachtaí a bhfeictear dóibh; smaointe a oirfeadh do theaghlaigh lán-Ghaeilge agus do theaghlaigh nach bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga acu. I measc na hábhair a bheidh á bplé ná:

  • Gníomhaíochtaí sealbhaithe teanga spraíúla thar an idirlíon
  • Áiseanna múinteoireachta atá ar fáil i ngnáth-theach
  • Luathléitheoireacht faoi dhianghlasáil
  • Ag obair le teaghlaigh chun luath-thumoideachas a chur ar fáil sa bhaile
  • Áiseanna ar líne chun tacú leis an luath-thumoideachas

Dírithe ar: chuile phríomhoide agus múinteoir atá ag obair i mbunscoileanna lán-Ghaeilge nó Gaeltachta, go mór mhór iadsan a mhúineann naíonáin bheaga agus mhóra.

Am agus áit: 26 Eanáir, 16.00, Zoom

Aoichainteoirí:

Siobhán Ní Mhaoileoin
Is múinteoir bunscoile í Siobhán i Scoil Sailearna in Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Tá sé bliana taithí aici ag plé leis na Naíonáin agus Rang a 2. Rinne Siobhán stáidéar i nGnó agus Cumarsáid i GMIT, i nGaillimh agus ansin ina dhiaidh sin rinne sí staidéar i gColáiste Hibernia chun a céim múinteoireacht a bhaint amach. Tá Siobhán páirteach den ghrùpa ceol “AERACH” chomh maith agus bíonn said ag gigeáil timpeall an contae.

Póla Ní Chinnsealaigh
Is príomhoide teagaisc í Póla i nGaelscoil Ruairí, scoil úrnua a bunaíodh i 2019 i Maigh Nuad. Ba phríomhoide teagaisc í i nGaelscoil Éadan Doire roimhe sin ó 2008 go 2019. Bhain sí a céim amach i gColáiste Mhuire, Marino i 2002 agus tá ard-dioplóma i mBainistíocht san Oideachas agus máistreacht san Oideachais aici ó Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad. Ábhair an tráchtais ná an cultúr scoile a spreagann ceannasaíocht i measc múinteoirí ranga.

Áine Ní Chróinín
Is múinteoir bunscoile í Áine i scoil Ghaeltachta, Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Condae Na Mí. Tá sí ag múineadh na naíonáin shinsearacha faoi láthair agus ag tabhairt faoin tumoideachas. Roinnfidh sí a taithí go dtí seo linn.

Tríona Ní Uallacháin
Is múinteoir na Naíonán Beag í Tríona i nGaelscoil Uí Ríordáin, Baile An Chollaigh, Condae Chorcaí. Tá deich mbliana de thaithí aici ag múineadh na ranganna naíonáin, ceithre bliana caite aici le Naíonáin Mhóra agus sé bliana caite aici ag múineadh Naíonáin Bheaga. Déantar daltaí a mhúineadh trí mheán an tumoideachais i nGaelscoil Uí Ríordáin, agus gach ábhar á mhúineadh i nGaeilge acu (seachas Béarla mar ábhar i Naíonáin Mhóra ar aghaidh). Ní mhúintear aon Bhéarla don chéad cheithre théarma den saol scoile agus is de bharr na straitéise seo go n-éiríonn go héifeachtach leis na bpáistí líofacht sa Ghaeilge a bhaint amach.

An luath-thumoideachas i ré na cianfhoghlama 26.01.2021

Cláraigh anseo agus seolfar nasc chugat ar lá an tseimineáir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.

Tae & Plé na Naíonraí, 27 Eanáir 2021

 

Ba mhaith linn deis a thabhairt do mhúinteoirí naíonra teacht le chéile ar líne chun na cúrsaí is déanaí a phlé, tacaíochtaí cuí a aithint agus foghlaim óna chéile.

Beidh an seisiún Zoom ar siúl ar an gCéadaoin 27.01.2021 idir 19.00-20.00. Tabhair faoi deara go bhfuil an t-am athraithe an téarma seo, mura n-oireann sé, is féidir linn filleadh ar am níos luaithe.

Má tá suim agat a bheith i láthair, is gá tú féin a chlárú thíos.

Tae & Plé Eanáir 2021

Cláraigh anseo agus seolfar nasc Zoom chugat ar an lá. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Luaigh anseo aon abhar plé ar leith gur mian leat nó aon mholadh atá agat maidir le hathoscailt an naíonra.

Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí (dáta le deimhniú)

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: 

Dírithe ar: Múinteoirí iar-bhunscoile

Am agus áit: Le deimhniú, 19.00, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú

Luach an luath-thumoideachais iomláin (dáta le deimhniú)

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: 

Dírithe ar: Múinteoirí bunscoile

Am agus áit: Dáta le deimhniú, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú