Comhairliúcháin poiblí ar Phlean Náisiúnta do Sholáthar Gaeilge san Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige (ELC) agus sa Chúram Leanaí d’Aois Scoile (SAC)

Jun 7, 2024

Tá sé beartaithe ag an Roinn Leanaí plean náisiúnta a fhorbairt agus a fhoilsiú i 2024 maidir leis an nGaeilge sna luathbhlianta agus sa chúram do leanaí d’aois scoile, agus tá comhairliúchán poiblí oscailte anois ina leith. 

Beidh an plean náisiúnta seo cinniúnach do na naíonraí agus na seirbhísí cúraim eile do pháistí a fheidhmíonn trí Ghaeilge, sna Gaeltachtaí agus lasmuigh dóibh.

Fís Gaeloideachas ná go mbeidh spás i naíonra áitiúil ar fáil do gach páiste, agus go mbeidh luath-thumoideachas ar ardchaighdeán á sholáthar dóibh. Faraor, ceal aitheantas agus tacaíochtaí cuí ón Stát, tá todhchaí na naíonraí i mbaol, go háirithe lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta.

De réir tuarascáil a d’fhoilsigh An Roinn Leanaí i 2023, ní raibh ach 53 seirbhís luathbhlianta lasmuigh den Ghaeltacht a dúirt go bhfuil siad ag feidhmiú go hiomlán trí Ghaeilge (sé sin, de réir sainmhíniú Gaeloideachas ar cad is naíonra ann). Go comparáideach, tá 153 bunscoil lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.

Tá Gaeloideachas ag iarraidh ar gach éinne inár bpobal páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán tábhachtach seo, le go mbeidh an plean chomh tacúil agus cuimsitheach agus gur féidir. Seo na bealaí gur féidir cabhrú:

1. Seol ríomhphost chuig fiosru@mic.ul.ie le spéis a léiriú sna grúpaí fócais. Tá na dátaí agus ionaid ag bun an ríomhphoist seo.

2. Tar chuig cruinniú linn. Beidh Gaeloideachas ag ullmhú aighneacht ina leith chomh maith, agus tá súil againn bhur moltaí a áireamh ann.

  • Beidh Tae & Plé i bpearsan do na naíonraí in óstán Buswells ar an 26 Meitheamh ag 17.00
  • Beidh teacht le cheile ar líne do thuismitheoirí ar an 27 Meitheamh ag 19.00

Le clárú ní gá ach ríomhphost a sheoladh chuig katie@gaeloideachas.ie.

3. Seol ríomhphost le do chuid moltaí don phlean chuig qualitydevelopment@equality.gov.ie

4. Tabhair faoin suirbhé anseo Tabhair faoi deara go bhfuil earráidí sa leagan Gaeilge den bhuneolas agus den suirbhé féin, tá seo tuairiscithe ag Gaeloideachas don Roinn Leanaí. Seo na freagraí a thug Gaeloideachas mar eagraíocht ar an suirbhé, agus an réasúnaíocht a bhain leo.  

Dúnann an tréimhse chomhairliúcháin ag 17.00 ar an 12 Iúil 2024.

Mar eolas chúlra, is féidir aighneacht Gaeloideachas do Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge maidir leis an ngéarchéim sna naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht a léamh anseo.

Na trí mhóréileamh atá aitheanta ag Gaeloideachas ná:

  • Tá gá le scéim aitheantais don luath-thumoideachas sna luathbhlianta, le scéim dearbhú cáilíochta a chuireann tacaíochtaí cuí ar fáil do na naíonraí agus do na páistí atá faoina gcúram
  • Tá gá le scéim fóirdheontais do naíonraí le cinntiú go mbeidh siad inmharthana agus go mbeidh siad cumasaithe le luath-thumoideachas ar ardchaighdeán a chur ar fáil do na páistí atá faoina gcúram
  • Tá gá le hinfheistíocht straitéiseach sna luathbhlianta lán-Ghaeilge le scéim a chabhróidh le naíonraí múinteoirí a earcú, a chumasú agus a choinneáil agus luath-thumoideachais ar ardchaighdeán a chur ar fáil do pháistí óga

 

Ní neart go cur le chéile, agus cuirfimid uile neart le cás na naíonraí sna comhairliúcháin seo.

Fócasghrúpaí i bpearsan | In-person focus groups

Dáta

Am

Áit

Grúpa duine

Meán

11/06

6i.n.

Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí

Gach duine

Gaeilge

(with option for English contributions following)

12/06

6i.n.

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Gach duine

Gaeilge

12/06

7i.n.

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Gach duine

Everyone

English

18/06

6i.n.

An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (CEDIY)

Gach duine

Gaeilge

18/06

7i.n.

An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (CEDIY)

Gach duine

Everyone

English

25/06

6i.n.

Gaillimh

Gach duine

Everyone

English

25/06

7i.n.

Gaillimh

Gach duine

Gaeilge

 

Fócasghrúpaí ar líne | Online focus groups

Dáta

Am

Grúpa duine

Meán

13/06

6i.n.

Cleachtóirí agus daoine ghairmiúla

Practitioners and professionals

Gaeilge

14/06

1i.n.

Gach duine

Gaeilge

14/06

1i.n.

Gach duine

Everyone

English

14/06

6i.n.

Cleachtóirí agus daoine ghairmiúla

Practitioners and professionals

English

17/06

6i.n.

Fócas ar leith ar shuíomhanna lán-Ghaeilge

Gaeilge

17/06

6i.n.

Fócas ar leith ar shuíomhanna lán-Ghaeilge

English

20/06

6i.n.

Fócas ar thuismitheoirí (trí Ghaeilge)

Gaeilge

20/06

6i.n.

Fócas ar thuismitheoirí (as Béarla)

Focus on parents (in English)

English

20/06

7i.n.

Mic léinn de Luath-Óige agus Cúram Leanaí

Current or recent students of Early Learning, Childcare

English

20/06

7i.n.

Mic léinn de Luath-Óige agus Cúram Leanaí

Gaeilge

24/06

6i.n.

Geallsealbhóirí: Fócas ar leith ar shuíomhanna luath-óige agus chúram leanaí do pháistí ar aois scoile a ghníomhaíonn trí mheán an Bhéarla

Gaeilge

24/06

6i.n.

Geallsealbhóirí: Fócas ar leith ar shuíomhanna luath-óige agus chúram leanaí do pháistí ar aois scoile a ghníomhaíonn trí mheán an Bhéarla

All stakeholders: Particular Focus on Irish in English medium and School aged Childcare settings

English

25/06

6i.n.

Fócas ar chúram leanaí do pháistí ar aois scoile

Gaeilge

25/06

6i.n.

Fócas ar chúram leanaí do pháistí ar aois scoile

Focus on school -aged childcare (school-aged children)

English