Comórtais Liteartha Don Scríbhneoir Óg – 2021

Nov 26, 2021

Fógraíodh le linn Oireachtas na Samhna 2020, go mbeadh trí chomórtas nua, urraithe ag Gaeloideachas, do Chomórtais Liteartha an Oireachtais. Is comórtais iad seo chun suim sa scríbhneoireacht a spreagadh i measc daltaí bunscoile agus daltaí iar-bhunscoile lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Greannán Gaeilge atá le scríobh ag daltaí bunscoile ó na ranganna 3 go 6 agus Script Ghearrscannáin nó Greannán atá le scríobh ag daltaí iar-bhunscoile. Tá dhá rannóg i gceist do na hiarbhunscoileanna – sóisir (blianta 1,2,3) agus sinsear (blianta 5,6).

Bhí na scéalta ar fad d’ard chaighdeán agus bhí sé dúshlánach go leor ag na moltóirí buaiteoirí a roghnú. Seo thíos na scéalta a bhuaigh na duaiseanna agus is féidir iad a léamh mar PDF ach gliogáil ar na naisc chuí.

COMÓRTAS C1: Greannán (Rang 3)
An Chéad Duais
Coiníní sa Spás Danu Ní Bhaoighill 7 Torin Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath

COMÓRTAS C2: Greannán (Rang 4)
An Chéad Duais
An Bhábhóg Beo Sadhbh O’Rourke 7 Aisling Ní Dhonnchadha, Baile na hAbhann, Co. Na Gaillimhe

An Dara Duais
Dhá Mhadra Fiáin Oscar Ó Tuairisg 7 Mártan Ó Cualáin, Baile na hAbhann, Co. Na Gaillimhe

COMÓRTAS C3: Greannán (Rang 5)
An Chéad Duais
Arán go dtí Spás Anna Ní Airt, An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin

An Dara Duais
Fuisín agus an Meaisín Manus Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath

COMÓRTAS C5: Script ghearrscannáin nó greannán (Bliain 1,2,3 – Iarbhunscoileanna)
An Chéad Duais
Peileadóir Páid Fionnán Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath