Products

Cart

Comórtas d’Iarbhunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta

by | Apr 3, 2020 | Ginearálta, Muinteoirí, Tuismitheoirí

Red Yellow Orange Comic Book Art Postcard (1)

Critéir & Rialacha: Comórtas Greannáin Gaeloideachas 

Tá an comórtas seo ar oscailt d’iar-bhunscoileanna lán-Ghaeige agus Gaeltachta amháin. 

Faigh teimpléad gur féidir úsáid do d’iontrail!

 1. Comórtas ealaíne agus scríbhneoireachta i bhfoirm greannáin atá i gceist do na iarbunscoileanna lán-Ghaeilge / Gaeltachta. Is ionann na critéir agus rialacha don chomórtas.  
 2. Roghnófar buaiteoir ó gach scoil bhliain – sé sin, dalta amháin ó bhliain 1, dalta ó bhliain 2 srl. San iomlán sa chomórtas seo beidh 6 bhuaiteoir ar bhonn náisiúnta.  
 3.  teimpléid de ghreannáin curtha le chéile ag Gaeloideachas anseo ach tá fáilte roimh dhaltaí a teimpléid féin a chruthú nó cur leis an teimpléid atá cruthaithe ag Gaeloideachas.  
 4. Beidh ar an téacs sa ghreannán a bheith scríofa go hiomlán i nGaeilge. Moltar go mbeadh an ealaín ildaite.
 5. Níl téama ar leith i gceist agus fáiltítear roimh shamhlaíocht an pháiste!
 6. Ní chóir don ghreannáin bheith níos mó ná leathanach A4 amháin.
 7. Is féidir píosa ealaíne d’aon ábhar a úsáid (mar shampla péint, cairtchlár, olann, srl.). 
 8. Ba dheas teideal a chur leis an bpíosa ach níl sé seo riachtanach. 
 9. Ní mór do thuismitheoirí / caomhnóirí grianghraf den phíosa ealaín a sheoladh isteach thar ríomhphost chuig cormac@gaeloideachas.ie nó thar na meáin shóisialta (féach thíos). Ní ghlacfar leis an mbunleagan sa phost. 
 10. Is é Céadaoin, 5i.n. ar an 15 Aibreán 2020 an spriocdháta. 
 11. Beidh ar gach iarratasóir na sonraí seo a chur leis an iarratas: ainm an dhalta, ainm na scoiledáta breithe agus sonraí teagmhála an thuismitheora/chaomhnóra. 
 12. Tá an comórtas teoranta d’iarratas amháin in aghaidh an duine. 
 13. Tá painéal de mholtóirí ann a bheidh ag úsáid scéim mharcála chuí.  
 14. Tá sé tábhachtach go dtuigeann an tuismitheoir/caomhnóir go mbeidh ainm agus grianghraf na n-iontrálacha ar fad á roinnt ar ár suíomh agus ar ár meáin shóisialta, ach amháin ach amháin sa chás go sonraítear nach dteastaíonn ón tuismitheoir / caomhnóir go ndéanfaí amhlaidh.    
 15. Beidh dearbhán de €20 mar dhuais chun leabhar a cheannach ar line ag gach buaiteoir. Cuirfear teastas ar fáil freisin do gach buaiteoir.
 16. Is féidir iarratas a dhéanamh thar ríomhphost ag cormac@gaeloideachas.ie 
 17. Is féidir iarratas a dhéanamh tríd na meáin shóisialta: Facebook @Gaeloideachas, Twitter @Gaeloid & Instagram @gaeloideachas.