Comórtas do pháistí sa Naíonra

Jun 16, 2020

Comórtas ealaíne do pháistí sa Naíonra

Bhí caighdeán na healaíne ó pháistí sa naíonra dochreidte le linn dianghlasála! Comhghairdeas libh ar fad a ghlac páirt inár gcomórtais go dtí seo!

Tá comórtas amháin eile againn daoibh agus is fútsa an rogha a dhéanamh cad gur mhaith leat a tharraingt/a phéinteáil, nó eile!

Ba mhaith linn go gcruthóidh sibh pictiúir ag úsáid ceann de na teidil thíos:

Do pháistí ag filleadh ar an naíonra mí Mheán Fómhair:

 • Mise Sa Naíonra | Me In The Naíonra
 • An Rud Is Fearr Liom Sa Naíonra| My Favourite Thing In The Naíonra
 • An Bréagán Is Fearr Liom Sa Naíonra | My Favourite Toy In The Naíonra

Íoslódáil na teimpléid anseo

Do pháistí ag aistriú chuig an mbunscoil i mí Mheán Fomhair:

 • Mo Scoil Nua | My New School
 • Mo Mhúinteoir Nua | My New Teacher
 • Mise I M’éide Scoile Nua | Me In My New Uniform

Íoslódáil na teimpléid anseo

Spriocdháta an chomórtais ná 5.in. 30 Meitheamh 2020.

Féach na téarmaí, coinníollachaí agus conas cur isteach ar an gcomórtas thíos:

 1. Roghnófar triúir buaiteoirí i gcatagóir “Ag Filleadh Ar An Naíonra”, agus roghnófar triúir buaiteoirí i gcatagóir “Ag Tosú Ar Scoil”.
 2. Sonraítear teidil na bpictiúir thuas, is fútsa atá sé ceann a roghnú agus íomhá a chruthú dá réir!
 3. Níl teorainn le tomhais an phíosa a fhad is gur féidir é a sheoladh thar grianghraif.
 4. Is féidir píosa ealaíne d’aon ábhar a úsáid (mar shampla péint, cairtchlár, olann, srl.).
 5. Le bhur dtoil, cuirigí teideal leis an bpíosa ón liosta thuas le go mbeidh sé soiléir an téama atá i gceist.
 6. Ní mór do thuismitheoirí / caomhnóirí grianghraf den phíosa ealaín a sheoladh isteach tríd an ríomhphost (jill@gaeloideachas.ie). Ní ghlacfar leis an mbunleagan sa phost.
 7. Is é 5i.n., 30 Meitheamh 2020 an spriocdháta.
 8. Beidh ar gach iarratasóir na sonraí seo a chur leis an iarratas: ainm an pháiste, ainm an naíonra, ainm an phictiúir (ón liosta thuas), dáta breithe agus sonraí teagmhála an thuismitheora/chaomhnóra.
 9. Tá an comórtas teoranta d’iarratas amháin in aghaidh an duine.
 10. Tá painéal de mholtóirí ann a bheidh ag úsáid scéim mharcála chuí.
 11. Tá sé tábhachtach go dtuigeann an tuismitheoir/caomhnóir go mbeidh ainm agus grianghraf na n-iontrálacha ar fad á roinnt ar ár suíomh agus ar ár meáin shóisialta, ach amháin ach amháin sa chás go sonraítear nach dteastaíonn ón tuismitheoir / caomhnóir go ndéanfaí amhlaidh.
 12. Beidh dearbhán de €20 mar dhuais chun leabhar a cheannach ar line ag gach buaiteoir. Cuirfear teastas ar fáil freisin do gach buaiteoir.
 13. Is féidir iarratas a dhéanamh trí an ríomhphost (jill@gaeloideachas.ie)