Products

Cart

Comórtas: Greannáin (Bunleibhéal)

by | Jun 19, 2020 | Ceannlíne, Ginearálta, Múinteoirí, Tuismitheoirí

Comic Teacher Appreciation Ideas Blog Graphic

Comórtas ealaíne agus scríbhneoireachta i bhfoirm greannáin é seo do na bunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Táimid ag lorg iarratais ó pháistí bunscoile chun greannán a thairraingt le pictiúir daite agus scéal spreagúil suimiúil.

Is féidir leis an ngreannán bheith bunaithe ar aon ní is mian leat.
Roinnt smaointe samplacha:
Ag taisteal go áit mistéireach”
“Crógacht”
“Cóisir Taitneamhach”
“Teach taibhsí”

Is féidir teimpléid de ghreannán a Íoslódáil anseo: Teimpléid Greannáin Bun

Spriocdháta an chomórtais ná 5.in. 30 Meitheamh 2020. Caithfear gach iarratas a dhéanamh tríd an bhfoirm thíos.

Féach na téarmaí & coinníollacha thíos.

Oops! We could not locate your form.

Téarmaí & Coinníollacha

 1. Comórtas ealaíne agus scríbhneoireachta i bhfoirm greannáin atá i gceist do na bunscoileanna lán-Ghaeilge / Gaeltachta amháin.
 2. Roghnófar buaiteoir ó gach scoil bhliain. San iomlán sa chomórtas seo beidh 8 mbuaiteoir ar bhonn náisiúnta.
 3. Tá teimpléid de ghreannáin curtha le chéile ag Gaeloideachas thuas ach tá fáilte roimh dhaltaí a teimpléid féin a chruthú nó cur leis an teimpléid atá cruthaithe ag Gaeloideachas.
 4. Beidh ar an téacs sa ghreannán a bheith scríofa go hiomlán i nGaeilge. Moltar go mbeadh an ealaín ildaite.
 5. Níl téama ar leith i gceist agus fáiltítear roimh shamhlaíocht an pháiste!
 6. Ní chóir don ghreannáin bheith níos mó ná leathanach A4 amháin.
 7. Is féidir píosa ealaíne d’aon ábhar a úsáid (mar shampla péint, cairtchlár, olann, srl.).
 8. Ba dheas teideal a chur leis an bpíosa ach níl sé seo riachtanach.
 9. Ní mór do thuismitheoirí / caomhnóirí grianghraf den phíosa ealaín a sheoladh isteach san fhoirm thuas. Ní ghlacfar leis an mbunleagan sa phost ná rphost.
 10. Is é 5i.n., 30 Meitheamh 2020 an spriocdháta.
 11. Beidh ar gach iarratasóir na sonraí seo a chur leis an iarratas: ainm an dhalta, ainm na scoile, ainm na healaíne, dáta breithe agus sonraí teagmhála an thuismitheora/chaomhnóra.
 12. Tá an comórtas teoranta d’iarratas amháin in aghaidh an duine.
 13. Tá painéal de mholtóirí ann a bheidh ag úsáid scéim mharcála chuí.
 14. Tá sé tábhachtach go dtuigeann an tuismitheoir/caomhnóir go mbeidh ainm agus grianghraf na n-iontrálacha ar fad á roinnt ar ár suíomh agus ar ár meáin shóisialta, ach amháin ach amháin sa chás go sonraítear nach dteastaíonn ón tuismitheoir / caomhnóir go ndéanfaí amhlaidh.
 15. Beidh dearbhán de €20 mar dhuais chun leabhar a cheannach ar line ag gach buaiteoir. Cuirfear teastas ar fáil freisin do gach buaiteoir.
 16. Is féidir iarratas a dhéanamh ag an bhfoirm thuas.