Comórtas na Cásca do Naíonraí

Apr 3, 2020

2

Critéir & Rialacha

Tá an comórtas seo ar oscailt do naíonraí amháin.

Tá físeán teagaisc ar fáil ar ár gcainéal YouTube ag léiriú conas cluasa coinín a dhéanamh: 

 1. Roghnófar triúir buaiteoirí i gcatagóir na naíonraí.
 2. Níl téama ar leith i gceist agus fáiltítear roimh shamhlaíocht an pháiste!
 3. Níl teorainn le tomhais an phíosa a fhad is gur féidir é a sheoladh thar grianghraif. 
 4. Is féidir píosa ealaíne d’aon ábhar a úsáid (mar shampla péint, cairtchlár, olann, srl.). 
 5. Ba dheas teideal a chur leis an bpíosa ach níl sé seo riachtanach. 
 6. Ní mór do thuismitheoirí / caomhnóirí grianghraf den phíosa ealaín a sheoladh isteach thar ríomhphost chuig cormac@gaeloideachas.ie nó thar na meáin shóisialta (féach thíos). Ní ghlacfar leis an mbunleagan sa phost. 
 7. Is é 5i.n. ar an 15 Aibreán 2020 an spriocdháta. 
 8. Beidh ar gach iarratasóir na sonraí seo a chur leis an iarratas: ainm an pháiste, ainm an naíonradáta breithe agus sonraí teagmhála an thuismitheora/chaomhnóra. 
 9. Tá an comórtas teoranta d’iarratas amháin in aghaidh an duine. 
 10. Tá painéal de mholtóirí ann a bheidh ag úsáid scéim mharcála chuí.  
 11. Tá sé tábhachtach go dtuigeann an tuismitheoir/caomhnóir go mbeidh ainm agus grianghraf na n-iontrálacha ar fad á roinnt ar ár suíomh agus ar ár meáin shóisialta, ach amháin ach amháin sa chás go sonraítear nach dteastaíonn ón tuismitheoir / caomhnóir go ndéanfaí amhlaidh.    
 12. Beidh dearbhán de €20 mar dhuais chun leabhar a cheannach ar line ag gach buaiteoir. Cuirfear teastas ar fáil freisin do gach buaiteoir.
 13. Is féidir iarratas a dhéanamh thar ríomhphost ag cormac@gaeloideachas.ie 
 14. Is féidir iarratas a dhéanamh tríd na meáin shóisialta: Facebook @Gaeloideachas, Twitter @Gaeloid & Instagram @gaeloideachas.