Country Region

Naíonra Bharra

Gaelscoil Bhara Ascaill an Fhásaigh, An Chabrach, Baile Átha Cliath 7, D07 WE02

More Details

Naíonra Bhogha Báistí

f/ch: Gaelscoil Inse Chór An Cuarbhóthar Theas, Baile Atha Cliath 8, D08 NR26

More Details

Naíonra Bhríde

f/ch: Scoil Bhríde Bóthar Oakley, Raghnallach, Baile Átha Cliath 6, D06 E8K7

More Details

Naíonra Chaitlín Maude

f/ch Scoil Chaitlín Maude Garrán an Choill, Baile Átha Cliath 24, D24 RYW1

More Details

Naíonra Chéimeanna Beaga

Aonad 3 Ionad Siopadóireachta Chaisleán Ard Aidhin, Bóthar na Coille Móire, Baile Átha Cliath 5, D05 X4A8

More Details

Naíonra Chnoc Liamhna

Halla na nGásóga Chnoc Lín Seanbhóthar Chnoc Liamhna, Cnoc Liamhna, Baile Átha Cliath 16, D16 WA09

More Details

Naíonra Chois Bá

Búlbhard Chois Bá Thuaidh Cois Bá, Baile Átha Cliath 13, D13 X8H4

More Details

Naíonra Cholmcille

Bóthar Fhaoldroma Cionn Sáile, Sórd, Co. Bhaile Átha Cliath, K67 YD28

More Details

Naíonra Chrónáin

Áras Chrónáin Lána an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22 X856

More Details

Naíonra Dhún Droma

Ballinteer St John's GAA Club Bóthar na Gráinsí, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 16, D16 YF75

More Details

Naíonra Eiscir

The Chinese Gospel Church of Dublin Esker House Bóthar na hEascrach, Leamhchán, Co. Bhaile Átha Cliath, K78 F9Y2

More Details

Naíonra Footprints

Ionad Spóirt & Fóilíochta Chluain Dolcáin Bóthar an Chloighthí, Baile Átha Cliath 22, D22 E283

More Details

Naíonra Glór na nGael

21 Bealach Sheantraibh Baile Munna, Baile Átha Cliath 9, D09 HF58

More Details

Naíonra Happy Tots

20 Plásóg Bhaile an tSionnaigh Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath, K78 TY05

More Details

Naíonra Inse Chór

Corrán Ghrattan, Baile Átha Cliath 8, D08 V003

More Details

Naíonra Kidorama

20 Slade Castle Wood Teach Sagard, Co. Bhaile Átha Cliath, D24 Y704

More Details

Naíonra Leanaí Lír (Naíonra Phádraig)

f/ch: Gaelscoil Phádraig Ascaill Loch Síleann Baile Breac, Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath, A96 KF64

More Details

Naíonra Leanaí Óga

10 Bóthar an tSrutháin Nua Domhnach Míde, Baile Átha Cliath 13, D13 A4E6

More Details

Naíonra Little Saints

4 Teach Eaton An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath, D24 DF88

More Details

Naíonra Lorcáin

f/ch Scoil Lorcáin Cearnóg Eaton, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath, A94 F596

More Details

Naíonra Matters

23 Gleann an Ghrífín Gleann an Ghrífín, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath, K78 V596

More Details

Naíonra Mháirín

f/ch: Ionad Spóirt agus Fóilíochta Bóthar an Ghrifín, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath, K78 H9V9

More Details

Naíonra Mol an Óige

f/ch: Ionad Pobail Naomh Bríd Ascaill an Teampaill, Baile Átha Cliath 15, D15 KX9E

More Details

Naíonra Mol an Óige Áine

58 Bealach Lile, Faiche Ongar, Ongar, Baile Átha Cliath 15, D15 H2V4

More Details

Naíonra Mológa

F/ch: Scoil Mológa Bóthar Thig Chlár, Crois Araild, Baile Átha Cliath 6W, D6W EA22

More Details

Naíonra Montessori

f/ch: Gaelscoil Cholmcille Bóthar Oscair Mhic Thréinir, Baile Átha Cliath 17, D17 W021

More Details

Naíonra Montessori Chluain Dolcáin

Halla Banna Píoba Naomh Seosamh Seanbhóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22 V2V9

More Details

Naíonra Montessori Lusca

Ferim an Athchapaill Coimín an Ráschúrsa, Lusca, Co. Bhaile Átha Cliath, K45 H960

More Details

Naíonra na Seanscoile

An Corrán, The Cresent Leamhcán,, Co. Bhaile Átha Cliath, K78 D761

More Details

Naíonra Naithí

f/ch: Scoil Naithí Bealach na Saor Cloiche,, Baile Átha Cliath 16, D16 EK63

More Details

Naíonra Neasáin

f/ch: Scoil Neasáin Ascaill Nic Amhlaí,, Baile Átha Cliath 5, D05 VF95

More Details

Naíonra Páistí na Beatha (Fun Galaxy)

Unit 8 Columba House Céide Bhruach an Locha Páirc Miondíolaíochta Thaobh an Aerfoirt, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, K67 R2Y9

More Details

Naíonra Phobail Seanchill Teo.

f/ch: Gaelscoil Chroí na Coille An Bóthar Íochtarach, Co. Bhaile Átha Cliath, D18 N2W5

More Details

Naíonra Safari

Safari Childcare The Hibernia Building An Ceantar Theas, Bóthair Eoin Thiar, Baile Átha Cliath 8, D08 PX3Y

More Details

Naíonra Santain Teoranta

f/ch: Scoil Santain Bóthar na Abhainn Mhór, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, D24 TW35

More Details

Naíonra Shliabh Rua

f/ch Gaelscoil Shliabh Rua Cúírt Bhaile Uí Ógáin, Baile Uí Ógáin, Baile Átha Cliath 18, D18 K0EN

More Details

Naíonra Smarty Pants

f/ch: Scoil Náisiúnta San Caitríona Bóthar na Sceirí, An Ros, Co. Bhaile Átha Cliath, K56 NN70

More Details

Naíonra Thaobh na Coille

f/ch: Gaelscoil Thaobh na Coille Beallairmín, An Chéim, Baile Átha Cliath 18, D18 TK40

More Details

Naíonra Thír na nÓg (Baile Phámar)

Ionad an Pharóiste Bhaile Phámar Bóthar Kennelsfort Íochtarach, Baile Átha Cliath 20, D20 K732

More Details

Naíonra Tigín na Trá, Baile Brigín

Hamilton House, 21 Sráid an Mhuilinn, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath, K32 E972

More Details

Naíonra Uí Earcáin

F/ch: WFTA Club 129 Bóthar Uí Mhaoiliosa, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11, D11 FX72

More Details

Naíonra Teanga Beo

Plásóg an Chlochair Baile Formaid, Baile Átha Cliath 20, D20 NY09

More Details

Teach na Leanaí

Ionad Pobail Ráth Cúil Ráth Cúíl, Co. Bhaile Átha Cliath, D24 DX57

More Details

The Village Day Care Montessori & Naíonra

64 Páirc an Labhrais, Baile Átha Cliath 22, D22 FD37

More Details

Naíonra Seomra Mary

f/ch: Gaelscoil Thaobh na Coille Beallairmín, An Chéim, Baile Átha Cliath 18, D18 TK40

More Details

Grian na nÓg

Bóthar an Chaisleáin Nua, Ráth Cúil, Baile Átha Cliath 24, D24 F430

More Details

Naíonra Westwood

f/ch: Westwood Health Club Ráschúrsa Bhaile na Lobhar, Baile Átha Cliath 18, D18 C9V6

More Details

Naíonra an Chuilinn

f/ch Gaelscoil an Chuilinn Bóthar Bhaile an Phaoraigh, Baile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15, D15 WR86

More Details

Naíonra an tSeachtar Laoch

f/ch: Scoil an tSeachtar Laoch Bóthar Bhaile Munna, Baile Átha Cliath 11, D11 NT27

More Details