Country Region

Naíonra Bhóín Dé

f/ch: Gaelscoil Chill Dara Bóthar na Faiche, An Currach, Co. Chill Dara, R56 PR22

More Details

Naíonra Ghearóidín

f/ch: Gaelscoil Uí Fhiaich Bóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207

More Details

Naíonra Léim an Bhradáin

f/ch: Scoil Uí Dhálaigh An Seanchnoc Léim an Bhradáin, An Nás, Co. Chill Dara, W23 PF67

More Details

Naíonra Siamsa

f/ch: CLG Cill Choca Baile Uí Bhranagáin, Cill Choca, Co. Chill Dara, W23 YHT7

More Details

Naíonra Thír na nÓg (Baile Átha Í)

Cúírt an Mhodh, Bóthar Geraldine, Baile Átha Í, Co. Chill Dara, R14 CR29

More Details

Naíonra Uí Shionnaigh

f/ch: Gaelscoi Mhic Aodha, Bóthair Melitta, Baile Chill Dara, Co.Chill Dara, R51 CX64

More Details

Naíonra Aoibhneas

Ionad Siopadóíreachta an Mhuilinn English Row, Cill Droichid, Co. Chill Dara, W23 P6P5

More Details