Country Region

Gaelscoil an Chuilinn

Bóthar Bhaile an Phaoraigh, Baile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15

More Details

Gaelscoil Bhaile Brigín

Fearann an Chaisleáin, Baile Brigín, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Bhaile Munna

Bóthar Choltraí, Baile Munna, Baile Átha Cliath 9

More Details

Gaelscoil Bharra

Ascaill an Fhásaigh, An Chabrach, Baile Átha Cliath 7, D07 CF72

More Details

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Coill na nÚll, Sord, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Chluain Dolcáin

Seanbhóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

More Details

Gaelscoil Chnoc Liamhna

Sean Bhóthar Chnoc Liamhna, Cnoc Liamhna, Baile Átha Cliath 16

More Details

Gaelscoil Choláiste Mhuire

4 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1

More Details

Gaelscoil Cholmcille

Lána na Cúlóige Bóthar Oscar Traynor, An Chúlog, Baile Átha Cliath 17

More Details

Gaelscoil Eiscir Riada

Bóthar an Ghrifín, Leamhcán, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Inse Chór

Droichead na hInse, Baile Átha Cliath 8

More Details

Gaelscoil Lios na nÓg

Teach Fhiodh Cuillinn 21A Bóthar Oakley, Raghnallach, Baile Átha Cliath 6, D06 WF43

More Details

Gaelscoil Míde

Bóthar an Ghleantáin Ghlais, Cill Bharróg, Baile Átha Cliath 5

More Details

Gaelscoil na Camóige

Bóthar an Úllóird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

More Details

Gaelscoil na Giúise

Ionad Pobail Theach na Giúise Céide Bhaile Uí Chuilinn, Teach na Giúise, Baile Átha Cliath 24

More Details

Gaelscoil Naomh Pádraig

Bóthar an Chaisleáin, Leamhcán, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Ros Eo

Club CLG Naomh Maur, Ros Eo, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Shliabh Rua

Bóthar Bhaile Uí Ógáin, An Chéim (Stepaside), Baile Átha Cliath 18

More Details

Gaelscoil Thaobh na Coille

Beallairmín, An Chéim (Stepaside), Baile Átha Cliath 18

More Details

Gaelscoil Uí Earcáin

Bóthar Ghlas an Éin, Fionnghlas Thoir, Baile Átha Cliath 11

More Details

Scoil an Duinnínigh

Bóthar Faoldroma Draighneán, Sord, Co. Átha Cliath

More Details

Scoil an tSeachtar Laoch

Bóthar Bhaile Munna, Baile Munna, Baile Átha Cliath 11

More Details

Scoil Bhríde

Bóthar Feadha Cuileann, Raghnallach, Baile Átha Cliath 6

More Details

Scoil Chaitlín Maude

Cnoc Mhuire, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

More Details

Scoil Chaoimhín

Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1

More Details

Scoil Chrónáin

An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Átha Cliath

More Details

Scoil Lorcáin

Cearnóg Eaton, Baile na Manach, Co. Átha Cliath

More Details

Scoil Mobhí

Bóthar Mobhí, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

More Details

Scoil Mológa

Bóthar Thigh Chláir, Crois Araild, Baile Átha Cliath 6W

More Details

Scoil Naithí

Bóthar Átha Leathain, Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath 16

More Details

Scoil Neasáin

Bóthar Mhic Amhlaoi, Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5

More Details

Scoil Oilibhéir

An Chúil Mhín, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath 15

More Details

Gaelscoil na Fuinseoige

Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, Baile Átha Cliath 14

More Details

Gaelscoil Laighean

Lána na Cille Cill na Gráinsí, An Charraig Dhubh, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Áine

Bóthar Mobhí, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

More Details

Bunscoil Sancta Maria

Sráid Synge, Baile Átha Cliath 8

More Details

Scoil Santain

Bóthar na hAbhann Móire, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

More Details

Gaelscoil na Mara

Bóthar Phort Reachrann, Domhnach Bat, Co. Bhaile Átha Cliath

More Details