Country Region

Gaelscoil an tSlí Dála

An Bealach Mór Buiríos Mór Osraí, Port Laoise, Co. Laoise

More Details

Gaelscoil Phort Laoise

Cnoc an tSamhraidh, Port Laoise, Co. Laoise

More Details

Gaelscoil Thromaire

Tromaire, Maighean Rátha, Co. Laoise

More Details