Country Region

An Mhodhscoil

Bealach Uí Chonaill, Luimneach

More Details

Gaelscoil an Ráithín

Mungairit, Luimneach

More Details

Gaelscoil Chaladh an Treoigh

Caisleán Nua, Bóthair Bhaile Átha Cliath, Luimneach

More Details

Gaelscoil Ó Doghair

Bóthar an Stáisiúin, Caisleán Nua Thiar, Luimneach

More Details

Gaelscoil Sheoirse Clancy

Bóthar Bhaile an Róistigh, Luimneach

More Details

Gaelscoil Sáirséal

Sráid an Droichid, Luimneach

More Details