Country Region

Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig,

Sáile, Gob an Choire, Acaill, Co. Mhaigh Eo

More Details

Gaelscoil na Cruaiche

Bóthar an Galfchúrsa, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

More Details

Gaelscoil Uileog de Búrca

Lochán na mBan, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil na gCeithre Maol

Bóthar Chill Ala, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Raifteirí

Faiche an Aonaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta Thuar Mhic Éadaigh

Trianláir, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta Gleann na Muaidhe

Gleann na Muaidhe, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh

Bun a’Choraigh, Acaill, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta Ros Dumhach

Ros Dumhach, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta Tóin Ré Gaoith

Acaill, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta Poll a’tSomais

Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Bhreandáin, Eachléim

Fód Dubh, Béal Átha an Fheadha, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta Dhumha Thuama

Dú Thuama Gaoth Sáile, Béal Átha an Fheadha, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta an Chorrchloch

Corrchloch Thiar, Béal an Mhuirthid, Co. Mhaigh Eo

More Details

Scoil Náisiúnta Cheathrú Thaidhg

Ros Dumhach, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

More Details