Country Region

Gaelscoil an Bhradáin Feasa

Bóthar an Mhuilinn, Droichead Átha, Co. na Mí

More Details

Gaelscoil na Bóinne

Bóthar Átha Cliath, Baile Átha Troim, Co. na Mí

More Details

Gaelscoil na Cille

Cill Dhéagláin, Co. na Mí

More Details

Gaelscoil na Mí

CLG Domhnach Mór Cill Dhéagláin Cill Dhéagláin Thiar, Cill Dhéagláin, Co. na Mí

More Details

Gaelscoil na Ríthe

Bóthar Dhroim Rí, Domhnach Seachnaill, Co. na Mí

More Details

Gaelscoil Thulach na nÓg

Bóthar Ruisc, Dún Búinne, Co. na Mí

More Details

Scoil Uí Ghramhnaigh

Ráth Chairn, Áth Buí, Co. na Mí

More Details

Scoil Ultain Naofa

Baile Ghib, An Uaimh, Co. na Mí

More Details

Gaelscoil Éanna (An Uaimh)

Bóthar Átha Troim, An Uaimh, Co. na Mí

More Details