Bunscoileanna i Laois


Gaelscoil an tSlí Dála

An Bealach Mór Buiríos Mór Osraí, Port Laoise, Co. Laoise, R32TN62

Tuilleadh Sonraí

Gaelscoil Phort Laoise

Cnoc an tSamhraidh, Port Laoise, Co. Laoise, R32YA66

Tuilleadh Sonraí

Gaelscoil Thromaire

Tromaire, Maighean Rátha, Co. Laoise, R32YY23

Tuilleadh Sonraí