Naíonraí i mBaile Átha Cliath


Grian na nÓg

Grian na nÓg, Ráth Cúil, Baile Átha Cliath 24

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Westwood

Westwood Fitness, Leopardstown, Co. Co. Dublin, D18 R584

Tuilleadh Sonraí

Naíonra (Dimples Creche)

135, Bóthar Bhaile Uí Ógáin, Carraig Mhaighin, Co. Bhaile Átha Cliath, D18 K168

Tuilleadh Sonraí

Naíonra an Chuilinn

Gaelscoil an Chuilinn, Bóthar Bhaile an Phaoraigh, Baile an Tirialaigh, Co. Baile Átha Cliath 15, D15 WR86

Tuilleadh Sonraí

Naíonra an tSeachtar Laoch Teo.

F/ch: Scoil an tSeachtar Laoch, Bóthar Bhaile Munna, Baile Átha Cliath 11, D11NT27

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Bharra

C.L.G. Naomh Fionnbharra, Ascaill an Fhásaigh, An Chabrach, Baile Átha Cliath 7, D07WE02

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Bhogha Báistí

F/ch: Gaelscoil Inse Chóir, Droichead na Hinse, BÁC 8, Co. Co. Átha Cliath, D08 NR26

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Bhríde

F/ch: Scoil Bhríde, Bóthar Fheadha Cuilinn, Raghnallach, Co. BÁC 6, D06 E8K7

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Chaitlín Maude

F/ch: Scoil Chaitlín Maude, Hazelgrove Estate, Killinarden, Co. BÁC 24, D24RYWI

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Chaitlín Maude – Ráth Miontáin

Ionad Pobal Ráth Miontáin, Tamhlacht, Co. Baile Átha Cliath 25

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Chéimeanna Beaga

Aonad 3, Caisleán Ard Aidhin, Co. Baile Átha Cliath 5

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Chnoc Liamhna

Halla na nGásóga, Seanbhóthar Chnoc Liamhna, Cnoc Liamhna, Co. BÁC 16, D16WA09

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Chois Bá

Lár Ionad Chill Fhiontáin, Cois Bá, BÁC 13, Co. Co. Átha Cliath, D13 X8H4

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Cholmcille

F/ch: Scoil an Duinnínigh, Feltrim Road, Drinan, Sord, Co. Co. Átha Cliath, K67YD28

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Chrónáin

F/ch: Áras Chronáin, Lána an Uisce, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Co. BÁC 22, D22X856

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Dhún Droma

St Johns GAA Club, Grange Road, Rathfarnham, Co. BÁC 16, D16 YF75

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Eiscir

Esker House Annexe, Esker Road, Leamhcán, Co. Co. Átha Cliath, K78F9Y2

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Footprints

Ionad Spóirt & Fóilíochta Chluain Dolcáin, Seanbhóthar Nangair, Co. Baile Átha Cliath 22

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Ghlór na nGael

Slí Sheantraibh, Baile Munna, Co. Baile Átha Cliath 9

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Glór na nGael

Slí Sheantraibh, Baile Munna, BÁC 9, Co. Co. Átha Cliath, D09HF58

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Hansel & Gretel

The Bush Centre, Baile Gadaí, Leamhcán, Co. Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Helga

Lilyfield House, Clonard, Baile Brigin, Co. Co. Átha Cliath, K32PY23

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Home from Home

11 Bóthar an Stáisiúin, Ráth Eanaigh, Co. Baile Átha Cliath 5

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Inse Chór

Halla Chonradh na Gaeilge, Corrán Ghrattan, Inse Chór, Co. BÁC 8, D08 V003

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Kidorama

20 Slade Castle Wood, Saggart, Co. Co. Átha Cliath, D24Y704

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Leanaí Lír

F/ch Gaelscoil Phádraig, Ascail Shíleann, Baile Breac, Co. Co. Átha Cliath, A96 KF64

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Leanaí Óga

10 Bóthar an tSrutháin Nua, Domhnach Míde, Co. BÁC 13, D13A4E6

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Links, Port Mearnóg

Mainéar Seabrook, Bóthar Stáisiúin, Port Mearnóg, Co. Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Little Saints

4 Teach Eaton, An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Lorcáin

Scoil Lorcáin, Cearnóg Eaton, Baile na Manach, Co. Co. Átha Cliath, A94F596

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Matters

23 Gleann an Ghrifín, Leamhcán, Co. Co. Átha Cliath, K78 V596

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Matters (Esker Manor)

108 Esker Manor, Leamhcán, Co. Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Mháirín

Ionad Spóirt agus Fóilíochta, Bóthar Ghleann an Ghrifín, Leamhcán, Co. Co. Átha Cliath, K78 H9V9

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Mhol an Óige, Baile Bhlainséir

Ionad Pobail Naomh Bríd, Baile Bhlainséir, Co. Baile Átha Cliath 15

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Mol an Óige Áine

58 Bealach Lily, Faiche Ongar, Ongar, BÁC 15, D15V2V4

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Mológa, Seomra Dheirdre

F/ch: Scoil Mológa, Bóthar Clareville, Crois Araild, Co. Baile Átha Cliath 6W

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Móloga, Seomra Ghráinne

F/ch: Scoil Mológa, Bóthar Clareville, Crois Araild, Co. Baile Átha Cliath 6W

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Montessori

f/ch: Gaelscoil Cholmcille, Lána na Culóige, Co. BÁC 17, D17 W021

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Montessori Chluain Dolcáin

Halla Banna Píoba Naomh Seosamh, Seanbhóthar Nangor, Cluain Dolcáin, Co. BÁC 22, D22V2V9

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Montessori Lusca

Feirm Reamount, Lusca, Co. Co. Átha Cliath, K45 H960

Tuilleadh Sonraí

Naíonra na Seanscoile

The Crescent (beside the Spa Hotel), Leamhcán, Co. Co. Átha Cliath, K78D761

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Naithí

F/ch: Scoil Naithí, Bóthar Átha Leathan, Baile an tSaoir, Co. BÁC 16, D16EK63

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Neasáin

F/ch: Scoil Neasáin, Baile Hearmann, Co. BÁC 5, D05VF95

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Páisti na Beatha (Fun Galaxy)

Unit 8 Columba House, Airside Retail Park, Sord, Co. Co. Átha Cliath, K76V0P1

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Phádraig

Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co. Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Pobail – Seanchill CTR

Croí na Coille, Tillystown, Seanchill, Co. BÁC 18, D18N2W5

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Safari Childcare

10a The Hibernia Building, An Ceantar Theas, An Bóthar Míleata, Cill Mhaighneann,, Co. Baile Átha Cliath 8

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Safari HSQ

10a An Foirgneamh Hibernia, An Ceantar Theas, An Bóthar Mileata,, Cill Mhaighneann, Co. BÁC 8, D08PX3Y

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Santain

F/ch: Scoil Santain, Bóthar na hAbhann Móire, Tamhlacht, Co. Baile Átha Cliath 24

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Santain Teoranta

Scoil Santain, Avonmore Road, Tamhlacht, Co. BÁC 24, D24TW35

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Shliabh Rua

f/ch Gaelscoil Shliabh Rua, Bóthar Bhaile Uí Ógáin, Co. BÁC 18, D18 K0EN

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Smarty Pants

Scoil Náisiúnta San Caitríona, Ceann Iúir, An Ros, Co. Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Teanga Beo

66 Plásóga an Chlochair, Baile Formaid, Co. Baile Átha Cliath 20, D20NY09

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Thaobh na Coille

f/ch: Gaelscoil Thaobh na Coille, Beallairmín, An Chéim, Co. BÁC 18, D18TK40

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Thaobh na Coille – Seomra Mary

f/ch: Gaelscoil Thaobh na Coille, Beallairmín, An Chéim, Co. Baile Átha Cliath 20

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Thír na nÓg

Ionad an Pharóiste, Baile Phámar, Co. BÁC 20, D20K732

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Tigín na Trá, Baile Brigín

Sráid an Mhuilinn, Baile Brigin, Co. Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh Sonraí

Naíonra Uí Earcáin

F/ch: W.F.T.R.A., Bóthar Uí Mhaoilíosa, Fionnghlas, Co. Baile Átha Cliath 11

Tuilleadh Sonraí

Teach na Leanaí

Ionad Phobail, Ráth Cúil, Co. Co. Átha Cliath, D24 DX57

Tuilleadh Sonraí

The Village Day Care Montessori & Naíonra

64 Laurel Park, Cluain Dolcháin, Co. BÁC 22, D22 FD37

Tuilleadh Sonraí